Sách mới

Tỉ phú "khùng" Jack Ma và đế chế Alibaba

Những câu chuyện về cuộc đời Jack Ma và con đường dựng nghiệp của ông. Những bài học thành công của Alibaba từ những ngày đầu chưa định hình về lĩnh vực hoạt động cho tới khi trở thành một đế chế thương mại điện tử hàng đầu thế giới

Tỉ phú "khùng" Jack Ma và đế chế Alibaba

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp – Cơ sở...

Do GS.TS. Phan Trung Lý, TS. Đặng Xuân Phương đồng chủ biên. Cuốn sách tập trung luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp của Nhân dân, đồng thời nêu ra những giải pháp để hoàn thiện cơ chế này.

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp – Cơ sở...

Kiểm định & Hợp tác