Quy trình tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh

1. Đối với thí sinh dự thi THPT đăng ký xét tuyển vào trường

Bước 1: Đăng ký xét tuyển

Nộp Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành: Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Bước 2: Nộp hồ sơ xét tuyển

a) Xét tuyển đợt 1: thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT, điều chỉnh nguyện vọng theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành;

b) Xét tuyển các đợt bổ sung

- Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT trực tiếp tại Trường, qua đường bưu điện chuyển phát ưu tiên hoặc các phương thức khác phù hợp với Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc phương thức khác do trường công bố trong thời hạn quy định của trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

- Thí sinh không được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp.

Bước 3:

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển trên cơ sở kết quả thi của thí sinh (đã cộng điểm ưu tiên theo quy định). Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

Bước 4:

Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

Bước 5:

Thí sinh xác nhận việc học tại trường bằng cách nộp bản chính của Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường trong thời gian quy định.

2. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào trường dựa vào kết quả học bậc trung học phổ thông:

Bước 1: Đăng ký xét tuyển

- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo quy định của trường) cùng với Phiếu đăng ký xét tuyển đại học - cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

- Thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ theo quy định của trường cần ghi rõ trong Phiếu đăng ký các hồ sơ còn thiếu.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh: Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT trực tiếp tại Trường, qua đường bưu điện chuyển phát ưu tiên. Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc phương thức khác do trường công bố trong thời hạn quy định của trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

Bước 2: Nộp bổ sung hồ sơ đăng ký xét tuyển như sau

Những thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ ở bước 1 phải nộp hồ sơ bổ sung qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của Trường, được vào Sổ đăng ký căn cứ theo con dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp theo thời hạn quy định của trường.

Các trường hợp do sơ xuất, không đăng ký xét tuyển khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học - cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có thể nộp đồng thời phiếu đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học bậc trung học phổ thông bổ sung trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Bước 3:

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chuẩn đã nêu trên. Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

Bước 4:

Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

3. Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính, thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng IB/AP/IGCSE...). Quy trình đăng ký xét tuyển như sau:

Bước 1: Đăng ký xét tuyển

- Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của trường.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh theo quy định của trường.

Những thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của Trường, được vào Sổ đăng ký căn cứ theo con dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp theo thời hạn quy định của trường

Bước 2:

Tổ chức kiểm tra kiến thức và tiếng Việt (đối với thí sinh có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Việt quy định trong mục Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển).

Bước 3:

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chuẩn đã nêu trên. Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

Bước 4:

Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

Kiểm định & Hợp tác