Quy định Club

Quy định Club

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên được khuyến khích tham gia đội nhóm để được công nhận năng lực hoạt động phong trào tạo thuận lợi cho việc đánh giá của các trường đại học trên thế giới và các công ty trong và ngoài nước.Việc sinh hoạt nhóm sẽ tạo thuận lợi cho việc tích lũy kinh nghiệm làm việc với nhiều luồng thông tin, triển khai nhiều nội dung phong phú ở nhiều lĩnh vực từ nhóm; giúp sinh viên có kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, quản lý nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo trong tương lai.

• Sinh viên được quyền tự quyết định mục tiêu hoạt động của nhóm theo các tiêu chí sau:

- Xã hội, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cộng đồng, nhân đạo, từ thiện…

- Nhóm bảo vệ đề tài và phương án hoạt động nhóm trước hội đồng trường sau khi đã tiến hành bầu cử các chức danh trong nhóm.

• Cách thức tổ chức nhóm:

- Số lượng thành viên mỗi nhóm: 5 đến 8 sinh viên/nhóm. Nhóm trưởng do các thành viên trong nhóm tín nhiệm đề cử.

- Cách thức bầu cử:

o tiến hành bỏ phiếu

o bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa mỗi nhiệm kỳ.

o thời gian của nhiệm kỳ: 01 năm học.

o thời gian đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm: không quá 01 nhiệm kỳ.

- Tiêu chí bầu nhóm trưởng: tạo được niềm tin của các thành viên trong nhóm, có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong nhóm, có khả năng đánh giá vấn đề, có khả năng điều động quản lý nhóm. Ngoài công việc như các thành viên trong nhóm, nhóm trưởng còn phải đảm nhận các công việc xây dựng mục tiêu cho nhóm, chủ trì cuộc họp, đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã đề ra, kiểm tra phân tích, khắc phục sai sót, là đại diện chính thức của nhóm và phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên.

- Sinh viên đăng ký tham gia nhóm 1 năm học/1 lần vào tháng đầu tiên của năm học.

• Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm được thực hiện vào tuần cuối của năm học.

- Tiêu chí đánh giá

o Khả năng lãnh đạo

o Khả năng hoạch định

o Khả năng cống hiến

o Khả năng thuyết phục người khác và cộng đồng

• Thang điểm đánh giá: A (4.0), B (3.0), C (2.0), D (1.0). Sinh viên phải đạt điểm C thì mới được cấp giấy xác nhận của trường.

• Hiệu quả của việc tham gia hoạt động nhóm: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp Giấy chứng nhận về chức vụ, hiệu quả hoạt động cho các thành viên.

• Cách thức hoạt động của nhóm: Nhóm hoạt động chủ yếu bằng hình thức họp nhóm trên nguyên tắc không vì mục tiêu vụ lợi, chỉ vì mục tiêu học tập và rèn luyện trở thành những trí thức tốt trong tương lai, tuân thủ các quy định của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và của pháp luật Việt Nam. Thời gian và địa điểm và hoạt động phí do nhóm tự thống nhất và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của nhóm.

Kiểm định & Hợp tác