Thông báo

Thông báo lịch tập huấn "Kỹ năng thực tập tốt nghiệp" đại học khóa 2 và cao đẳng khóa 3

 

THÔNG BÁO

  

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên đại học khóa 2 và cao đẳng khóa 3 lịch tập huấn Kỹ năng thực tập tốt nghiệpgặp giảng viên hướng dẫn thực tập & làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PHÒNG

GHI CHÚ

TẬP HUẤN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THỨ NĂM

28/02/2013

(08:00 – 9:00)

 

Th.S. Nguyễn Văn Mỹ

Federal Hall

Sinh viên đại học khóa 2

THỨ NĂM

28/02/2013

(09:00 – 10:00)

 

Sinh viên cao đẳng khóa 3

SINH VIÊN GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP & LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THEO DANH SÁCH PHÂN CÔNG

THỨ TƯ

27/02/2013

 (8:00 – 10:00)

Th.S. Lê Hoành Sử

Galileo Hall

 

Nhóm sinh viên theo danh sách  phân công

 

THỨ TƯ

27/02/2013

(13:30 – 15:30)

Th.S. Vòng Thình Nam

Conference Hall

 

THỨ NĂM

28/02/2013

(10:00 – 12:00)

Th.S. Nguyễn Văn Mỹ

Galileo Hall

 

Th.S. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

Conference Hall

 

Th.S. Lê Hướng Dương

James Tobin Hall

THỨ NĂM

28/02/2013

 (14:00 – 16:00)

Th.S. Huỳnh Thiên Quốc Việt

Pascal Hall

 

Th.S. Trần Thị Trúc Lan

James Tobin Hall

Th.S. Ngụy Thị Sao Chi

Earle Raymon Hall

THỨ SÁU

01/03/2013

(9:00 – 11:00)

TS. Lê Văn Bảy

 

Galileo Hall

 

THỨ SÁU

01/03/2013

(13:30 – 15:30)

Th.S. Trần Chí Chinh

 

Pascal Hall

 

Th.S. Huỳnh Quốc Anh

James Tobin Hall

THỨ BẢY

02/03/2013

(9:00 – 11:00)

TS.Trần Thanh Toàn

Marie Curie Hall

TS. Phan Quan Việt

Thomas Edison Hall

Th.S. Trần Văn Bá

Pascal Hall

 

THỨ BẢY

02/03/2013

(13:30 - 15:30)

PGS. Phước Minh Hiệp

Marie Curie Hall

 

Th.S. Nguyễn Mỹ Chương

Federick Doughlass Hall

 

Th.S. Chu Bảo Hiệp

Conference Hall

 

 

Th.S. Lưu Thái Đức

Aristotle Hall

 

Chú ý

-  Sinh viên mang theo tập vở, bút ghi chép đầy đủ hướng dẫn của Giảng viên.

- Yêu cầu có mặt đúng giờ. Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

 

[1]234567  

Thông báo

Sự kiện

Video