Thông báo


Hội thảo “Khóa học kỹ năng phỏng vấn: Tìm công việc lý tưởng”

Hội thảo “Khóa học kỹ năng phỏng vấn: Tìm công việc lý tưởng”


Hội thảo “Digital Marketing & Business Research”

Hội thảo “Digital Marketing & Business Research”


Hội thảo “Startups and Financing”

Hội thảo “Startups and Financing”


Hội thảo “Intellectual Property and the Making of the United States”

Hội thảo “Intellectual Property and the Making of the United States”


Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét tốt nghiệp năm 2018

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét tốt nghiệp năm 2018

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 7 về thời hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tốt nghiệp năm 2018
Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 2018

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 2018

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên đại học khóa 7 và sinh viên cao đẳng khóa 8 về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp như sau:
Chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế” K9

Chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế” K9

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 9 chương trình tập huấn “Kỹ năng thực tập thực tế”.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI TIẾNG ANH KỸ NĂNG HK1(2017-2018) - KHÓA 8

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI TIẾNG ANH KỸ NĂNG HK1(2017-2018) - KHÓA 8

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên lịch thi học kỳ 1 (năm học 2017-2018) có thay đổi như sau:
Thay đổi lịch thi Quản trị tài chính, Nhập môn văn hóa Mỹ

Thay đổi lịch thi Quản trị tài chính, Nhập môn văn hóa Mỹ

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên Đại học khóa 9 và sinh viên các lớp 14DKD, 14DĐN, 15DĐN, 15DTM lịch thi học kỳ 1 (năm học 2017 – 2018) môn Quản trị tài chính, Nhập môn văn hóa Mỹ có thay đổi như sau:
[1]23