Lịch năm học

Lịch năm học

Khóa XI

Sinh hoạt đầu khóa: 10/09/2018
Học kỳ I: từ 17/9/2018 -26/01/2019
Thi học kỳ I: từ 14/01/2019- 26/01/2019
Học kỳ II: từ 18/02/2019 – 29/06/2019
Thi học kỳ II: từ 17/06/2019 – 29/06/2019
Nghỉ hè: từ 01/07/2019

Khóa VIII, IX, X

Học kỳ I: từ 17/9/2018 -26/01/2019
Thi học kỳ I: từ 14/01/2019- 26/01/2019
Học kỳ II: từ 18/02/2019 – 29/06/2019
Thi học kỳ II: từ 17/06/2019 – 29/06/2019
Nghỉ hè: từ 01/07/2019

Nghỉ lễ, tết

Quốc khánh: nghỉ bù ngày 03/09/2018
Tết Dương lịch: từ 01/01/2019
Tết Âm lịch: từ 28/01/2019 – 10/02/2019
Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ bù ngày 15/04/2019
Ngày Chiến thắng: 30/04/2019
Quốc tế lao động: 01/05/2019

Trên đây là lịch năm học dự kiến, nếu có sự thay đổi nhà trường sẽ điều chỉnh theo thông báo chỉ đạo của Ngành.