Club Tiếng Anh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CLUB TIẾNG ANH

 1. Mục đích:
  1. - Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên được khuyến khích tham gia club để được công nhận năng lực hoạt động phong trào, tạo thuận lợi cho việc đánh giá của các trường đại học trên thế giới và các công ty trong và ngoài nước. Việc sinh hoạt nhóm sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm làm việc với nhiều luồng thông tin, triển khai nhiều nội dung phong phú ở nhiều lĩnh vực từ club; giúp sinh viên có kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, quản lý nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo trong tương lai.
  2. - Sinh viên phải đăng ký tham gia vào ít nhất 1 club mỗi năm học. Hiệu quả của việc tham gia hoạt động club: SIU cấp Giấy chứng nhận về chức vụ, hiệu quả hoạt động cho các thành viên.
  3. - Nhằm tăng tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên.
  4. - Tạo cho tân sinh viên trường có nơi giao lưu giữa sinh viên khóa I và khóa II, và những năm tiếp theo.
  5. - Củng cố và phát huy những gì club hiện có làm tiền đề phát triển club ngày càng lớn mạnh hơn.
  6. - Tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của sinh viên.
  7. - Nhằm tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh cho SV.
  8. SIU quyết định thành lập English Speaking Club.
 2. Cách thức tổ chức club
  1. Cách thức bầu cử:
   • Bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa mỗi nhiệm kỳ.
   • Thời gian của nhiệm kỳ: 01 năm học.
   • Thời gian đảm nhiệm vị trí phụ trách club: không quá 01 nhiệm kỳ.
  2. Tiêu chí bầu phụ trách club:
   Tạo được niềm tin của các thành viên trong club, có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong club, có khả năng đánh giá vấn đề, có khả năng điều động quản lý club. Ngoài công việc như các thành viên trong club, phụ trách club còn phải đảm nhận các công việc xây dựng mục tiêu cho club, chủ trì cuộc họp, đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã đề ra, kiểm tra phân tích, khắc phục sai sót, là đại diện chính thức của club và phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên.
  3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên club
   Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên club được thực hiện thông qua các kỳ thi thuyết trình. Ba tháng thành viên club thi 1 lần. Điểm ghi trong Giấy chứng nhận về chức vụ, hiệu quả hoạt động cho các thành viên là điểm trung bình của 3 lần thi.
   Tiêu chí đánh giá
   1. - Khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát và thành thạo ở các kỹ năng.
   2. - Khả năng sáng tạo, trình bày xuất sắc ở các môn Public speaking và Giving a Speech.
   3. - Sự tích cực, nhiệt tình trong việc tham gia hoạt động của club.
   4. - Chuyên cần. SV là thành viên club phải đảm bảo tham gia hoạt động của club ít nhất 80%.
   5. - Khả năng lãnh đạo nhóm của sinh viên
   6. - Chấp hành tốt các quy định của SIU và của club
  4. Thang điểm đánh giá: A (4.0), B (3.0), C (2.0), D (1.0). Sinh viên phải đạt điểm C thì mới được cấp giấy chứng nhận của trường.
 3. Cách thức hoạt động của club
  1. - Club hoạt động trên nguyên tắc không vì mục tiêu vụ lợi, chỉ vì mục tiêu học tập và rèn luyện trở thành những trí thức tốt trong tương lai, tuân thủ các quy định của SIU và của pháp luật Việt Nam. Thời gian và địa điểm và hoạt động phí do club tự thống nhất và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến họat động của club.
  2. - Mỗi club sẽ có GV của SIU phụ trách sinh hoạt của club 2 giờ / buổi / tuần.
  3. - Từng club có thể lập quỹ riêng do SV tự đề ra mức phí và SV tự quản lý quỹ này tùy theo nhu cầu của club.
  4. - Các thành viên club sẽ thống nhất bầu ra ban phụ trách cho club gồm:
   • Trưởng phụ trách
   • Phó phụ trách
   • Thư ký
   • Thủ quỹ
  5. - Cách thức đăng ký thành viên: SV liên hệ ban phụ trách club để đăng ký gia nhập club.
  6. - Giáo viên SIU chịu trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn club hoạt động đúng hướng theo kế hoạch và mục tiêu do SIU đề ra.
  7. - Giảng viên chịu trách nhiệm sẽ báo cáo chi tiết định kỳ mỗi tháng về:
   • - Tình hình hoạt động trong tháng,
   • - Kế hoạch
   • - Khó khăn và hướng khắc phục
   • - Đề xuất
  8. - Lịch hoạt động và tập luyện
   • Mỗi club sẽ có GV được SIU tuyển chọn huấn luyện 01 buổi / tuần 08:00-10:00 hay thời gian phù hợp nhất cho GV và thành viên CLB. Thời gian còn lại SV tự sinh hoạt với nhau.
   • Các club có lịch sinh hoạt khác nhau. Các club tự làm poster thông báo về kế hoạch sinh hoạt ở bảng Information và bảng thông báo điện tử
   • Lịch tập luyện dự kiến của từng club với GV:
  9. Tên CLB Địa điểm dự kiến GV phụ trách dự kiến
   English Speaking Club Amstrong Center Giảng viên TA SIU
   Nơi thuyết trình The Federal Hall Giảng viên TA SIU

Thông báo

Sự kiện

Video