Club Nghệ Thuật

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CLB NGHỆ THUẬT

 1. Mục đích:
  1. - Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên được khuyến khích tham gia club để được công nhận năng lực hoạt động phong trào, tạo thuận lợi cho việc đánh giá của các trường đại học trên thế giới và các công ty trong và ngoài nước. Việc sinh hoạt nhóm sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm làm việc với nhiều luồng thông tin, triển khai nhiều nội dung phong phú ở nhiều lĩnh vực từ club; giúp sinh viên có kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, quản lý nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo trong tương lai.
  2. - Sinh viên phải đăng ký tham gia vào ít nhất 1 club mỗi năm học. Hiệu quả của việc tham gia hoạt động club: SIU cấp Giấy chứng nhận về chức vụ, hiệu quả hoạt động cho các thành viên.
  3. - Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên.
  4. - Tạo cho sinh viên trường có nơi giao lưu giữa các khóa với nhau.
  5. - Củng cố và phát huy những gì club hiện có làm tiền đề phát triển club ngày càng lớn mạnh hơn.
  6. - Tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của sinh viên.
  7. - Nhằm tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh cho SV có niềm đam mê nghệ thuật,
  8. SIU quyết định thành lập CLB Nghệ thuật gồm các lĩnh vực:
   • Hát
   • Kịch
   • Guitar
   • Piano và Organ
 2. Cách thức tổ chức club
  1. Cách thức bầu cử:
   • Bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa mỗi nhiệm kỳ.
   • Thời gian của nhiệm kỳ: 01 năm học.
   • Thời gian đảm nhiệm vị trí phụ trách club: không quá 01 nhiệm kỳ.
  2. Tiêu chí bầu phụ trách club:
   Tạo được niềm tin của các thành viên trong club, có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong club, có khả năng đánh giá vấn đề, có khả năng điều động quản lý club. Ngoài công việc như các thành viên trong club, phụ trách club còn phải đảm nhận các công việc xây dựng mục tiêu cho club, chủ trì cuộc họp, đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã đề ra, kiểm tra phân tích, khắc phục sai sót, là đại diện chính thức của club và phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên.
  3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên club
   Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên club được thực hiện thông qua các kỳ thi biểu diễn nghệ thuật. Ba tháng thành viên club thi 1 lần. Điểm ghi trong Giấy chứng nhận về chức vụ, hiệu quả hoạt động cho các thành viên là điểm trung bình của 3 lần thi.
   Tiêu chí đánh giá:
   1. - Khả năng chơi nhạc cụ, hát, múa, diễn xuất, biên kịch, tổ chức biểu diễn.
   2. - Khả năng sáng tạo, sáng tác tác phẩm mới.
   3. - Sự tích cực, nhiệt tình trong việc tham gia hoạt động của club
   4. - Chuyên cần. SV là thành viên club phải đảm bảo tham gia hoạt động của club ít nhất 80%.
   5. - Khả năng lãnh đạo nhóm của sinh viên
   6. - Chấp hành tốt các quy định của SIU và của club
  4. Thang điểm đánh giá: A (4.0), B (3.0), C (2.0), D (1.0). Sinh viên phải đạt điểm C thì mới được cấp giấy chứng nhận của trường.
 3. Cách thức tổ chức club:
  1. - Club hoạt động trên nguyên tắc không vì mục tiêu vụ lợi, chỉ vì mục tiêu học tập và rèn luyện trở thành những trí thức tốt trong tương lai, tuân thủ các quy định của SIU và của pháp luật Việt Nam. Thời gian, địa điểm và hoạt động phí do club tự thống nhất và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến họat động của club.
  2. - Mỗi club sẽ có GV của SIU phụ trách sinh hoạt của club 02 giờ / tuần.
  3. - Từng club có thể lập quỹ riêng do SV tự đề ra mức phí và SV tự quản lý quỹ này tùy theo nhu cầu của club.
  4. - Các thành viên club sẽ thống nhất bầu ra ban phụ trách cho club gồm:
   • Trưởng phụ trách
   • Phó phụ trách
   • Thư ký
   • Thủ quỹ
  5. - Cách thức đăng ký thành viên: SV liên hệ ban phụ trách club để đăng ký gia nhập club
  6. - Từng club có thể chia ra nhiều nhóm biểu diễn và có tên riêng (VD: Nhóm Beethoven,…)
 4. Việc tuyển chọn GV phụ trách các club:
  1. - GV dự tuyển cần có khả năng sử dụng ít nhất 1 nhạc cụ (ưu tiên GV có thể dùng thành thạo nhiều nhạc cụ).
  2. - GV khi dạy thử cần đàn 3 bài (1 bài cổ điển, 1 bài hiện đại Tây phương, 1 bài hiện đại Việt Nam)
  3. - GV phụ trách các club âm nhạc cần có bằng tốt nghiệp từ Nhạc Viện hoặc tương đương.
  4. - Giảng viên SIU chịu trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn club hoạt động đúng hướng theo kế hoạch và mục tiêu do SIU đề ra.
  5. - Giảng viên phụ trách báo cáo chi tiết định kỳ mỗi tháng về:
   • - Tình hình hoạt động trong tháng,
   • - Kế hoạch
   • - Khó khăn và hướng khắc phục
   • - Đề xuất
 5. Lịch hoạt động và tập luyện
  1. - Mỗi club sẽ có GV được SIU tuyển chọn huấn luyện 02 giờ / tuần từ 15:00-17:00 hay thời gian phù hợp nhất cho GV và thành viên CLB. Thời gian còn lại SV tự sinh hoạt với nhau.
  2. - Các club /Nhóm biểu diễn có lịch tập và biểu diễn khác nhau, hay kết hợp biểu diễn. Các club /Nhóm tự làm poster thông báo về kế hoạch biểu diễn ở bảng Information và bảng thông báo điện tử.
  3. - Lịch tập luyện dự kiến của từng club với GV:

  4. Địa điểm dự kiến GV phụ trách dự kiến
   Hát The Amstrong Center GV từ Nhạc Viện TP. HCM
   Kịch Hollywood Center MC - Đạo diễn Thanh Hiệp
   Nhạc cụ The Amstrong Center GV từ Nhạc Viện TP. HCM

Thông báo

Sự kiện

Video