Club Khoa Học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CLB KHOA HỌC

 1. Mục đích
  • Tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên;
  • Tạo cho sinh viên trường có nơi giao lưu giữa các khóa với nhau;
  • Củng cố và phát huy những gì club hiện có làm tiền đề phát triển club ngày càng lớn mạnh hơn;
  • Tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của sinh viên.
 2. Tiêu chí club:
  1. Cách thức bầu cử:
   • Tiến hành bỏ phiếu
   • Bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa mỗi nhiệm kỳ.
   • Thời gian của nhiệm kỳ: 01 năm học.
   • Thời gian đảm nhiệm vị trí phụ trách club: không quá 01 nhiệm kỳ.
  2. Tiêu chí bầu phụ trách club:
  3.       Tạo được niềm tin của các thành viên trong club, có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong club, có khả năng đánh giá vấn đề, có khả năng điều động quản lý club. Ngoài công việc như các thành viên trong club, phụ trách club còn phải đảm nhận các công việc xây dựng mục tiêu cho club, chủ trì cuộc họp, đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã đề ra, kiểm tra phân tích, khắc phục sai sót, là đại diện chính thức của club và phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên.
  4. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên club được thực hiện thông qua các tiêu chí sau:
   • Khả năng sáng tạo, có bài tham luận chất lượng trong lĩnh vực kinh tế.
   • Sự tích cực, nhiệt tình trong việc tham gia hoạt động của club
   • Chuyên cần. SV là thành viên club phải đảm bảo tham gia hoạt động của club ít nhất 80%.
   • Khả năng lãnh đạo nhóm của sinh viên
   • Chấp hành tốt các quy định của SIU và của club
  5. Thang điểm đánh giá: A (4.0), B (3.0), C (2.0), D (1.0). Sinh viên phải đạt điểm C thì mới được cấp giấy chứng nhận của trường.
 3. Cách thức tổ chức club:
  • Club hoạt động trên nguyên tắc không vì mục tiêu vụ lợi, chỉ vì mục tiêu học tập và rèn luyện trở thành những trí thức tốt trong tương lai, tuân thủ các quy định của SIU và của pháp luật Việt Nam. Thời gian, địa điểm và hoạt động phí do club tự thống nhất và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến họat động của club.
  • Mỗi club sẽ hoạt động 02 giờ/ buổi/ tuần. Thời gian cụ thể được quyết định bởi các thành viên club. Trường sẽ tuyển chọn GV, chuyên gia kinh tế để hướng dẫn club hoạt động 2 buổi/ tháng. Kinh phí mời GV do SIU chi trả. Thời gian còn lại SV tự sinh hoạt với nhau.
  • Từng club có thể lập quỹ riêng do SV tự đề ra mức phí và SV tự quản lý quỹ này tùy theo nhu cầu của club.
  • Các thành viên club sẽ thống nhất bầu ra ban phụ trách cho club gồm:
   • Trưởng phụ trách
   • Phó phụ trách
   • Thư ký
   • Thủ quỹ
  • Cách thức đăng ký thành viên: SV liên hệ ban phụ trách club để đăng ký gia nhập club
  • GV SIU chịu trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn club hoạt động đúng hướng theo kế hoạch và mục tiêu do SIU đề ra: Thầy Nguyễn Long Tiên. Thầy Nguyễn Long Tiên làm báo cáo chi tiết định kỳ mỗi tháng về:
   • Tình hình hoạt động trong tháng,
   • Kế hoạch
   • Khó khăn và hướng khắc phục
   • Đề xuất
  • Lịch sinh hoạt dự kiến của club với GV: GV phụ trách dự kiến
  • Địa điểm sinh hoạt thường kỳ: Hollywood Center
  • Địa điểm thuyết trình: The Federall Hall
Lưu ý:
     Các club có lịch sinh hoạt khác nhau. Các club tự làm poster thông báo về kế hoạch sinh hoạt ở bảng Student’s Information và bảng thông báo điện tử.

Thông báo

Sự kiện

Video