Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

Chương Trình Giảng Dạy Bằng Tiếng Việt

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình:
Tiếng Anh
Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng
Chương trình giảng dạy bằng: 
Tiếng Việt
Loại hình đào tạo: 
Chính quy
Nội dung chương trình 
1. Kiến thức giáo dục đại cương
 
 
 
1.1. Lý luận chính trị:
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
1GEN0003
5
 
LENIN - MAXISM
2
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
1GEN0006
3
 
VIETNAM COMMUNIST PARTY 'S REVOLUTIONARY LINES
3
1GEN0007
2
 
HCM IDEOLOGY  
1.2. Khoa học Xã hội:
- Bắt buộc:
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ 
1
Dẫn luận ngôn ngữ
1BAS0005
2
 
INTRODUCTION TO LINGUSTICS
2
Cơ sở văn hóa VN
1BAS0002
2
 
CULTURAL FOUNDATION OF VN
3
Tiếng Việt
1BAS0003
2
 
VIETNAMESE LANGUAGE
- Tự chọn (chọn 1 trong 3 môn):
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ 
1
1SOC1410
4
 
2
Lịch sử văn minh phương Tây
1SOC1432
4
 
3
Đạo đức trong kinh doanh
1BUS3404
4
 
BUSINESS ETHICS 
1.3. Nhân văn - Nghệ thuật:
- Bắt buộc:
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
Viết văn Anh
1ENG1492
4
 
2
Viết luận Anh
1ENG1491
4
 
- Tự chọn (chọn 2 trong 3 môn):
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
Văn học Mỹ
1ENG2467
4
 
2
Văn học Anh
1ENG2402
4
 
3
Tiểu thuyết Anh thế kỷ 20
1ENG1405
4
 
1.4. Khối kiến thức tiếng:
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
Tiếng Anh 1 
1LAN1450
5
 
ENGLISH 1
2
Tiếng Anh 2
1LAN1451
7
 
ENGLISH 2
3
Tiếng Anh 3
1LAN1452
7
 
ENGLISH 3
4
Tiếng Anh 4
1LAN1453
7
 
ENGLISH 4
5
Tiếng Anh 5
1LAN1454
7
 
ENGLISH 5
4
Tiếng Anh 6
1LAN1455
6
 
ENGLISH 6
1.5 Ngoại ngữ:
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
Tiếng Hoa 1 
1LAN1430
4
 
2
Tiếng Hoa 2
1LAN1431
4
 
3
Tiếng Hoa 3
1LAN1432
4
 
4
Tiếng  Hoa 4
1LAN1433
4
 
1.6. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường:
- Bắt buộc:
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
1GEN0091
3
 
2
1GEN0093
3
 
3
1GEN0094
3
 
4
1GEN0095
5
 
5
  1SOC1494  
4
 
CALCULUS 
- Tự chọn (chọn 2 trong 4 môn):
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
 1SCE1420/
4
 
1SCE1103
2
Lý 2
 1SCE1430/
4
 
1SCE1104
3
Hóa 1
 1SCE1400/
4
 
1SCE1001
4
Hóa 2
 1SCE1410/
4
 
1SCE1002
1.8. Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
 
 
2.1. Kiến thức cơ sở
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
Ngôn ngữ học đối chiếu 
1BAS0006
2
 
LANGUAGE IN CONTRAST
2
Phương pháp nghiên cứu khoa học
1BAS0007
2
 
SCIENTIFIC RESEARCH METHOD
2.2. Kiến thức ngành chính
2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
Ngữ âm – Âm vị học
1ENG3424
2
 
PHONETICS - PHONOLOGY
2
Ngữ nghĩa học
1ENG3325
2
 
SEMANTICS
3
Cú pháp
1ENG1425
2
 
2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính - Bắt buộc:
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ 
1
Văn hóa Mỹ
1SOC1490
4
 
2
Văn hóa Anh
1ENG2401
4
 
BRITISH CULTURE
3
Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2
1ENG3471
4
 
- Tự chọn (chọn 1 trong 3 môn):
STT
TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN HỌC
TC
 GHI CHÚ
1
Dạy tiếng Anh theo ngữ cảnh    
1ENG3423
4
 
2
Viết chuyên ngành
1ENG4422
4
 
3
Phê bình văn học
1ENG2405
4
 
INTRODUCTION TO LITERATURE CRITICISM
2.3. Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp): 8 tín chỉ


Thông báo

Sự kiện

  • SIU idol 2014 SIU idol 2014

    SIU idol 2014

  • Hội thảo HIV/AIDS 2012 Hội thảo HIV/AIDS 2012
    Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất (khóa 5) chương trình hội thảo về HIV/AIDS do Tổ chức AIESEC thực hiện vào ngày 28/11/2012
  • Lễ hội Halloween Lễ hội Halloween

    đêm hội Halloween năm thứ 7 của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tối 01/11 đã diễn ra trong không khí náo nhiệt và ngập tràn sắc màu ma quái, kì dị, để lại dấu ấn đặc sắc trong lòng sinh viên.

Video