Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Chương Trình Giảng Dạy Bằng Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình: Tiếng Anh
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Chương trình giảng dạy bằng: Tiếng Anh
Loại hình đào tạo: Chính quy
Nội dung chương trình
1. Kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Lý luận chính trị:
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
2GEN0003
5
LENIN - MAXISM
2
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2GEN0006
3
VIETNAM COMMUNIST PARTY 'S REVOLUTIONARY LINES
3
1GEN0007
2
HCM IDEOLOGY
1.2. Khoa học Xã hội:
- Bắt buộc:
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
Dẫn luận ngôn ngữ
1BAS0005
2
INTRODUCTION TO LINGUSTICS
2
Cơ sở văn hóa VN
1BAS0002
2
CULTURAL FOUNDATION OF VN
3
Tiếng Việt
1BAS0003
2
VIETNAMESE LANGUAGE
- Tự chọn (chọn 1 trong 3 môn):
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
1SOC1410
4
2
Lịch sử văn minh phương Tây
1SOC1432
4
3
Đạo đức trong kinh doanh
1BUS3404
4
BUSINESS ETHICS
1.3. Nhân văn - Nghệ thuật:
- Bắt buộc:
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
Viết văn Anh
1ENG1492
4
2
Viết luận Anh
1ENG1491
4
ENGLISH COMPOSITION
- Tự chọn (chọn 2 trong 3 môn):
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
Văn học Mỹ
1ENG2467
4
2
Văn học Anh
1ENG2402
4
3
Tiểu thuyết Anh thế kỷ 20
1ENG1405
4
1.4 Ngoại ngữ:
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
Tiếng Hoa 1
1LAN1430
4
2
Tiếng Hoa 2
1LAN1431
4
3
Tiếng Hoa 3
1LAN1432
4
4
Tiếng Hoa 4
1LAN1433
4
CHINESE 4
1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường:
- Bắt buộc:
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
1GEN0091
3
2
1GEN0093
3
3
1GEN0094
3
4
1GEN0095
5
5
1SOC1494
4
CALCULUS
- Tự chọn (chọn 2 trong 4 môn):
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
1SCE1420/
4
1SCE1103
2
Lý 2
1SCE1430/
4
1SCE1104
3
Hóa 1
1SCE1400/
4
1SCE1001
4
Hóa 2
1SCE1410/
4
GHI CHÚ
CHEMISTRY 2
1SCE1002
1.6. Giáo dục Thể chất: 3 đvht
1.7. Giáo dục Quốc phòng: 135 tiết
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
Ngôn ngữ học đối chiếu
1BAS0006
2
LANGUAGE IN CONTRAST
2
Phương pháp nghiên cứu khoa học
1BAS0007
2
SCIENTIFIC RESEARCH METHOD
2.2. Kiến thức ngành chính
2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
Ngữ âm – Âm vị học
1ENG3424
2
PHONETICS - PHONOLOGY
2
Ngữ nghĩa học
1ENG3325
2
SEMANTICS
3
Cú pháp
1ENG1425
2
SYNTAX
2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
- Bắt buộc:
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
Văn hóa Mỹ
1SOC1490
4
2
Văn hóa Anh
1ENG2401
4
BRITISH CULTURE
3
Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2
1ENG3471
4
- Tự chọn (chọn 1 trong 3 môn):
STT
TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN HỌC
TC
GHI CHÚ
1
Dạy tiếng Anh theo ngữ cảnh
1ENG3423
4
2
Viết chuyên ngành
1ENG4422
4
3
Phê bình văn học
1ENG2405
4
INTRODUCTION TO LITERATURE CRITICISM
2.3. Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp): 8 tín chỉ


Thông báo

Sự kiện

  • SIU idol 2014 SIU idol 2014

    SIU idol 2014

  • Hội thảo HIV/AIDS 2012 Hội thảo HIV/AIDS 2012
    Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất (khóa 5) chương trình hội thảo về HIV/AIDS do Tổ chức AIESEC thực hiện vào ngày 28/11/2012
  • Lễ hội Halloween Lễ hội Halloween

    đêm hội Halloween năm thứ 7 của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tối 01/11 đã diễn ra trong không khí náo nhiệt và ngập tràn sắc màu ma quái, kì dị, để lại dấu ấn đặc sắc trong lòng sinh viên.

Video