Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Chương Trình Giảng Dạy Bằng Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Cử nhân Tiếng Anh
Trình độ đào tạo:  Đại học
Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh
Loại hình đào tạo: Chính quy
Nội dung chương trình 
1. Kiến thức giáo dục đại cương    
1.1. Lý luận chính trị:

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Những nguyên lý cơ bản của  chủ nghĩa Mác – Lênin

2GEN0003

5

 

LENIN - MAXISM

2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2GEN0006

3

 

VIETNAM COMMUNIST PARTY 'S REVOLUTIONARY LINES

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2GEN0007

2

 

HCM IDEOLOGY  

1.2. Khoa học Xã hội:

- Bắt buộc:

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Văn hóa Mỹ

2SOC1490

4

 

INTRODUCTION TO AMERICAN CULTURE 

2

Văn hóa Anh

2ENG2401

4

 

BRITISH CULTURE

3

Dẫn luận ngôn ngữ

2BAS0005

2

 

INTRODUCTION TO LINGUSTICS

4

Cơ sở văn hóa VN

2BAS0002

2

 

CULTURAL FOUNDATION OF VN

5

Tiếng Việt

2BAS0003

2

 

VIETNAMESE LANGUAGE

- Tự chọn (chọn 1 trong 3 môn):

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Đạo đức học

2SOC1410

4

 

ETHICS 

2

Lịch sử văn minh phương Tây

2SOC1432

4

 

HISTORY OF WESTERN CIVILIZATION 

3

Đạo đức trong kinh doanh

2BUS3404

4

 

BUSINESS ETHICS 

1.3. Nhân văn - Nghệ thuật:

- Bắt buộc:

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Viết văn Anh

2ENG1492

4

 

ENGLISH EXPOSITORY WRITING 

2

Viết luận Anh

2ENG1491

4

 

ENGLISH COMPOSITION 

- Tự chọn (chọn 2 trong 3 môn):

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Văn học Mỹ

2ENG2467

4

 

MULTI ETHNIC LITERATURE 

2

Văn học và  Shakespeare

2ENG2402

4

 

SHAKESPEARE & LITERATURE 

3

Tiểu thuyết Anh thế kỷ 20

2ENG1405

4

 

20th CENTURY BRITISH NOVELS 

1.4. Ngoại ngữ:

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Tiếng Hoa 1 

2LAN1430

4

 

CHINESE 1

2

Tiếng Hoa 2

2LAN1431

4

 

CHINESE  2

3

Tiếng Hoa 3

2LAN1432

4

 

CHINESE  3

4

Tiếng  Hoa 4

2LAN1433

4

 

CHINESE  4

1.5. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường:

- Bắt buộc:

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

WORD & POWERPOINT

2GEN0091

3

 

2

EXCEL

2GEN0093

3

 

3

COREL DRAW

2GEN0094

3

 

4

ACCESS

2GEN0095

5

 

5

Toán 

2SOC1494  

4

 

CALCULUS 

- Tự chọn (chọn 2 trong 4 môn):

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Lý 1

2SCE1420/

4

 

PHYSICS 1

2SCE1103

2

Lý 2

2SCE1430/

4

 

PHYSICS 2

2SCE1104

3

Hóa 1

2SCE1400/

4

 

CHEMISTRY 1

2SCE1001

4

Hóa 2

2SCE1410/

4

 

CHEMISTRY 2

2SCE1002

1.6. Giáo dục Thể chất: 5 đvht

1.7. Giáo dục Quốc phòng: 165 tiết

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

2.1. Kiến thức cơ sở 

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Ngôn ngữ học đối chiếu 

2BAS0006

2

 

LANGUAGE IN CONTRAST

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2BAS0007

2

 

SCIENTIFIC RESEARCH METHOD

3

Giáo học pháp

2BAS0008

3

 

METHODOLOGY

4

Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

2BAS0012

2

 

AGING & PEDAGOGIC PSYCHOLOGY 

5

Giáo dục học đại cương và phổ thong

2BAS0010

3

 

GENERAL & UNIVERSAL EDUCATION

2.2. Kiến thức ngành chính 

2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính 

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Ngữ âm – Âm vị học

2ENG3224

2

 

PHONETICS - PHONOLOGY

2

Ngữ nghĩa học

2ENG3225

2

 

SEMANTICS

3

Cú pháp

2ENG1425

2

 

SYNTAX

4

Hình thái

2ENG3227

2

 

MORPHOLOGY

2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính 

- Bắt buộc:

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Tác phẩm văn học thế giới

2ENG2404

4

 

MASTERWORKS OF LITERATURE

2

Văn học thiếu nhi

2ENG2468

4

 

CHILDREN’S LITERATURE

3

Phát triển truyện ngắn

2ENG3422

4

 

THE DEVELOPMENT OF THE SHORT STORY

4

Lịch sử ngôn ngữ Anh

2ENG2421

4

 

THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE

5

Nghệ thuật trong thơ

2ENG1424

4

 

THE ART OF POETRY

6

Phê bình văn học

2ENG2405

4

 

INTRODUCTION TO LITERATURE CRITICISM

7

Dạy tiếng Anh theo ngữ cảnh

2ENG3423

4

 

TEACHING ENGLISH IN CONTEXT

8

Viết chuyên ngành

2ENG4424

4

 

WRITING IN THE PROFESSIONS: JOURNALISM

- Tự chọn (chọn 2 trong 3 môn):

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ MÔN HỌC

TC

GHI CHÚ

1

Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2

2ENG3471

4

 

TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

2

Viết chuyên ngành

2ENG4422

4

 

WRITING IN THE PROFESSIONS: BUSINESS REPORTS & TECHNICAL COMMUNICATION

3

Viết luận nâng cao

2ENG4421

4

 

ADVANCED COMPOSITION

2.3. Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp): 10 tín chỉ a


Thông báo

Sự kiện

  • SIU idol 2014 SIU idol 2014

    SIU idol 2014

  • Hội thảo HIV/AIDS 2012 Hội thảo HIV/AIDS 2012
    Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên năm nhất (khóa 5) chương trình hội thảo về HIV/AIDS do Tổ chức AIESEC thực hiện vào ngày 28/11/2012
  • Lễ hội Halloween Lễ hội Halloween

    đêm hội Halloween năm thứ 7 của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tối 01/11 đã diễn ra trong không khí náo nhiệt và ngập tràn sắc màu ma quái, kì dị, để lại dấu ấn đặc sắc trong lòng sinh viên.

Video