Ngành đào tạo

Các ngành đào tạo

STT Tên ngành đào tạo Xem
1 Luật kinh tế quốc tế
2 Quản trị kinh doanh
3 Quản trị du lịch
4 Kinh tế đối ngoại
5 Thương mại quốc tế
6 Marketing
7 Quản trị nhà hàng - khách sạn
8 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng
9 Thương mại điện tử
10 Ngôn ngữ Anh
11 Khoa học máy tính
12 Kỹ thuật phần mềm
13 Mạng máy tính
14 An ninh mạng

Kiểm định & Hợp tác