Quy định nhập học

Quy định nhập học

Trước khi trở thành học viên các chương trình sau đại học của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, học viên cần phải đọc kĩ và chấp hành những quy định sau:

 1. Học viên phải chắc rằng đã tham quan tìm hiểu kỹ lưỡng về các điều kiện của chương trình, cơ sở vật chất, bằng cấp của trường trước khi quyết định nhập học.
 2. Học viên phải có thông báo trúng tuyển theo chương trình, phải có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong danh mục hồ sơ nhập học.
 3. Học viên điền đầy đủ và chịu trách nhiệm về thông tin của bản thân trong đơn đăng ký nhập học và hồ sơ tuyển sinh; nhà trường nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày kể từ ngày trường gửi thông báo trúng tuyển đến học viên (theo ngày ghi trên con dấu bưu điện). Nhà trường không chịu trách nhiệm với các hồ sơ nộp trễ theo quy định. Chỉ có học viên mới được đăng ký nhập học, rút hồ sơ thôi học hoặc liên hệ với nhà trường về các vấn đề của chính mình.
 4. Trường có quyền từ chối việc nhập học của học viên nếu hồ sơ yêu cầu không đầy đủ, không trung thực, không đúng thời hạn và thiếu những điều kiện căn bản khác theo quy định của chương trình.
 5. Học viên phải tôn trọng, không can thiệp vào các giải pháp đào tạo và điều động nhân sự mà nhà trường tin rằng sẽ tạo ra hiệu quả giáo dục ngày càng cao hơn.
 6. Học viên phải nộp phiếu khám sức khoẻ được đánh giá đủ điều kiện nhập học của bệnh viện cấp tỉnh (nếu sinh viên ở tỉnh) hoặc bệnh viện đa khoa lớn tại các thành phố và mỗi năm một lần phải khám và nộp lại phiếu khám sức khoẻ mới trước khi năm học mới bắt đầu 01 (một) tuần.
 7. Trong trường hợp y tế khẩn cấp, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được quyền quyết định các giải pháp cấp cứu hoặc chuyển đến bệnh viện gần nhất trước khi liên lạc với gia đình hoặc người bảo hộ. Học viên chịu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc y tế này.
 8. Nhà trường cấp bảng điểm (kết quả học tập) 01 lần khi học viên nhận Quyết định tốt nghiệp tạm thời. Phí cấp bảng điểm các thời điểm khác theo yêu cầu của học viên là 100.000đ/bản.
 9. Phí cấp Giấy xác nhận học viên được cấp theo yêu cầu của học viên là 50.000đ/bản
 10. Học viên phải hoàn tất việc đóng các lệ phí (phí y tế, phí phát triển, phí thực tập môn học – thực tập tốt nghiệp, tổ chức bảo vệ luận văn, lễ ra trường…, phí thi lại, học lại (nếu có)) cho các năm theo học tại trường.
 11. Học phí và các khoản phí khác có thể tăng hàng năm, mức tăng cụ thể tùy vào sự biến động kinh tế, lạm phát hoặc chính sách của Nhà nước. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn giữ quyền được quyết định mức học phí, các khoản lệ phí và các chi phí khác của các chương trình đào tạo của mình mà không phải báo trước cho học viên.
 12. Trong mọi trường hợp, học phí và các khoản lệ phí sẽ không được hoàn trả và không được chuyển nhượng.
 13. Khi học viên đóng học phí, phải đóng bao gồm phí phát triển và phí dịch vụ y tế. Học phí đã bao gồm phí đề thi, giấy kiểm tra và giấy nháp, phí truy cập internet và thư viện điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; không bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu photo theo yêu cầu của học viên, phí truy cập thư viện điện tử từ nguồn của nước ngoài, phí học tập dã ngoại, chi phí học tập - giao lưu ở nước ngoài và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

  Học phí không bao gồm học phí chương trình tiếng Anh đầu ra để đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc cho mục đích khác của học viên.

 14. Mọi khoản tiền của học viên sẽ không được khấu trừ khi học viên nghỉ phép, nghỉ lễ, tết hay do thiên tai, dịch bệnh, biến cố,… hoặc chiến tranh.

  Mọi giấy xác nhận và các quyền lợi khác của học viên chỉ được Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thực hiện khi học viên đã hoàn tất đầy đủ học phí và các khoản lệ phí.

 15. Học viên phải đóng học phí bao gồm các khoản lệ phí đầy đủ theo quy định của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho mỗi học kỳ hai (02) tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu.

  Nếu không đóng học phí đã bao gồm lệ phí đầy đủ đúng thời hạn quy định, học viên sẽ không có tên trong danh sách học kỳ đó và chịu hoàn toàn trách nhiệm sự thiệt hại về quyền lợi học tập và các vấn đề dịch vụ khác của mình mà không có ý kiến gì về sau.
  Học viên ý thức rõ rằng việc không hoàn tất học phí và các khoản lệ phí đầy đủ là trái với quy định của Trường và điều đó có nghĩa là học viên đã không thực hiện nghĩa vụ của người học viên đối với Trường mình theo học.
  Học viên cam kết nếu không hoàn tất học phí và các khoản lệ phí đầy đủ theo quy định của Trường, học viên tự biết mình sẽ không được đáp ứng nhu cầu học tập tại Trường (như nhu cầu được vào lớp học, thi cử, tốt nghiệp,…)
  Nếu học viên hoàn tất học phí hoặc các khoản lệ phí trễ so với quy định sẽ không được tham gia học học phần đã đăng ký trước đó.
  Học phí đó sẽ được bảo lưu và học phần đã đăng ký sẽ được học theo thời khoá biểu của năm học sau hoặc khi nhà trường sắp xếp được thời khoá biểu thích hợp và học viên tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thiệt hại quyền lợi học tập của mình; nếu học phí tăng vào thời điểm học phần được học chính thức, học viên phải đóng thêm phần học phí chênh lệch.

 16. Học viên phải tuân thủ theo thời khoá biểu, theo những quy định về chuyên cần, chuyên môn và kỷ luật của trường.
 17. Học viên cần phải theo dõi những thông cáo học viên và tuân thủ những quy định đó. Nhà trường không giải quyết các trường hợp không xem thông báo với bất kỳ lý do gì khi nhà trường đã niêm yết. Thông báo sẽ được dán tại trường hoặc trên website của trường.
 18. Học viên phải tuân thủ theo các yêu cầu của giảng viên trong suốt chương trình học.
 19. Học viên phải giữ gìn cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy và học và các dịch vụ khác tại trường. Học viên phải đền bù tất cả các thiệt hại cho nhà trường theo giá hàng mới ngoài thị trường nếu làm hư hại dù bất kỳ lý do gì.
 20. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được phép sử dụng hình ảnh của học viên cho mục đích đào tạo và phát triển của nhà trường mà không phải trả bất cứ chi phí nào liên quan.
 21. Học viên khi mang thức ăn vào trường phải đảm bảo các thức ăn đó hợp vệ sinh và tự chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Học viên chỉ được phép ăn uống ở khu Coffee shop dành cho học viên. Nghiêm cấm việc mang thức ăn - thức uống vào bất kỳ khu vực khác trong khuôn viên trường.
 22. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động liều lĩnh, huỷ hoại, mất mát hoặc các tai nạn mà học viên có thể gặp phải trong thời gian học tại nhà trường.
 23. Học viên tự bảo quản đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát về tài sản của học viên.
 24. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn không quy định đồng phục cho học viên chương trình sau đại học, tuy nhiên học viên cần phải ăn mặc đẹp, tóc tai gọn gàng và tác phong lịch sự khi vào trường.

  Nếu ăn mặc không lịch sự, nhân viên của trường có thể yêu cầu học viên không được vào trường và học viên tự chịu trách nhiệm về buổi vắng học không phép đó.

 25. Khi ra vào khuôn viên trường, học viên phải xuất trình thẻ học viên. Nhân viên của trường có thể không cho phép học viên vào trường nếu học viên không mang thẻ học viên.
 26. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là môi trường giáo dục không hút thuốc. Vì vậy học viên không được phép hút thuốc trong khuôn viên nhà trường.
 27. Học viên không được mang bất cứ vật dụng nào có thể ảnh hưởng đến an toàn – an ninh của người khác vào khuôn viên trường (dao, kéo, các vật nhọn – sắc, đồ quốc cấm...). Nếu học viên nào vi phạm quy định này sẽ bị buộc thôi học mà không có khiếu nại gì sau này.
 28. Học viên muốn đưa bạn bè hoặc người thân vào trường phải được sự cho phép của Giám đốc Hành chánh & Dịch vụ sinh viên.
 29. Học viên tự trả phí gửi xe trong thời gian theo học tại trường.
 30. Học viên chấp hành đúng nội quy, các quy định của các phòng chức năng, các quy định về học tập,… cũng như các thông tin của nhà trường. Việc đọc kỹ, hiểu rõ và ký vào quy định nhập học được cập nhật mỗi năm là một trong những điều kiện bắt buộc đối với học viên nhập học năm học mới. Học viên sẽ không được nhập học năm học mới nếu chưa ký vào quy đinh nhập học đã được cập nhật mỗi năm.

Quy định nhập học được cập nhật mỗi năm. 01 (một) tuần trước khi nhập học và đăng ký học phần cho năm học mới, tất cả học viên (mới và cũ) của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn phải ký vào quy định nhập học đã được cập nhật cho năm học mới. Quy định nhập học đã được cập nhật cho năm học mới thay thế hoàn toàn quy định nhập học của năm học cũ và chỉ có quy định nhập học đã được cập nhật cho năm học mới mới có giá trị cho năm học đó. Tất cả các học viên cam kết thực hiện theo đúng quy định nhập học đã được ký với Trường.

Nhà trường chỉ giải đáp các ý kiến mang tính đóng góp của học viên thông qua sổ góp ý tại văn phòng chính của trường.

Nhà trường giữ quyền quyết định những sự việc không nằm trong quy định tùy theo tính chất của sự việc đó.

Thông báo

Sự kiện

Video