Kinh nghiệm toàn cầu

Kinh nghiệm toàn cầu

Làm thế nào bạn có thể thay đổi bản thân và thế giới, nếu bạn không hiểu nó? Tham gia vào khóa học MBA của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn giúp bạn có kinh nghiệm - là một yêu cầu và là điểm nhấn quan trọng của chương trình MBA SIU. Với cái nhìn phong phú về các vấn đề quản lý toàn cầu, những hiểu biết và kinh nghiệm thay đổi cuộc sống, khi bạn tham gia vào các cơ hội toàn cầu thú vị. Hoàn tất chương trình MBA tại SIU bạn hiển nhiên có thể tham gia vào thị trường lao động chất lượng cao của các công ty Việt Nam và nước ngoài.

Học viên chương trình MBA SIU sẽ được học tập các kỹ năng kinh doanh toàn cầu giá trị, tiếp cận những kiến thức mới qua việc nghiên cứu tình huống thực tế từ doanh nghiệp với sự hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu trong kinh doanh, đồng thời tích lũy kiến thức ngoài các môn học chính khóa thông qua các seminars về hội nhập kinh tế quốc tế, M&A, quản trị truyền thông, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp… Chương trình còn mở ra cơ hội để học viên giao lưu, tích lũy kiến thức và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ các nhà quản lý - hoạch định chính sách của Chính phủ và lãnh đạo của các công ty - tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài. Học viên hoàn thành chương trình hoàn toàn có thể tự tin về nền tảng kiến thức và kỹ năng thực tế ứng dụng được trang bị để đáp ứng yêu cầu quản trị hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Thông báo

Sự kiện

Video