Học phí và học bổng

Học phí và học bổng

I. Lệ phí tuyển sinh và học phí

a. Lệ phí đăng ký: 200.000đ/thí sinh

b. Lệ phí thi tuyển: 500.000đ/thí sinh

c. Lệ phí ôn thi: 500.000đ/môn

d. Học phí chương trình kiến thức bổ sung và chuyển đổi: 907.000đ/tín chỉ

e. Học phí: 47.683.000đ/năm

II. Học bổng 2021

TT Đối tượng Mức học bổng/ Khóa học (%)
1 - Ứng viên tốt nghiệp ĐH loại Giỏi hoặc Xuất sắc (không giới hạn năm tốt nghiệp) sẽ interview để nhận học bổng.
- Ứng viên tốt nghiệp ĐH loại Khá, đảm nhiệm vị trí Manager ít nhất 2 năm tại các công ty đa quốc gia hoặc công ty có quy mô lớn từ 500 nhân sự trở lên.
100%
2 - SV tốt nghiệp thủ khoa bậc cử nhân của SIU (không giới hạn năm tốt nghiệp)
- Ứng viên tốt nghiệp ĐH có GPA từ 3.4 (không giới hạn năm tốt nghiệp)
50%
3 - Ứng viên tốt nghiệp ĐH có GPA từ 3.0 (không giới hạn năm tốt nghiệp)
- SV tốt nghiệp á khoa bậc cử nhân của SIU (không giới hạn năm tốt nghiệp)
25%
4 - Tất cả cựu sinh viên SIU & Công chức đang làm việc tại các cơ quan nhà nước. 20%

III. Chính sách miễn giảm học phí 2021

1. Giảm 25% (của năm 1) nếu đăng ký trước 3 tháng và đóng học phí 2 năm

2. Giảm 15% (của năm 1) nếu đăng ký trước 2 tháng và đóng học phí 2 năm

3. Giảm 10% (của năm 1) nếu đăng ký trước 3 tháng và đóng học phí 1 năm

4. Giảm 5% (của năm 1) nếu đăng ký trước 2 tháng và đóng học phí 1 năm

5. Ưu đãi 1% (cho toàn khóa - 2 năm) cho SV SIU học tiếp chương trình MBA tại SIU

6. Ưu đãi 2% (cho toàn khóa - 2 năm) cho HS lớp 12 AHS học bậc đại học tại SIU và tiếp tục theo học MBA tại SIU.

7. Ưu đãi đặc biệt theo nhóm đăng ký:

Nhóm học viên Cùng cơ quan Không cùng cơ quan
Giảm cho học viên Giảm cho người đầu tiên Giảm cho học viên Giảm cho người đầu tiên
3-5 học viên 5% 10% 3% 8%
6-10 học viên 10% 15% 8% 13%
11 học viên 15% 20% 13% 18%

Thông báo

Sự kiện

Video