Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi

  1. Đơn đăng ký dự thi chương trình MBA (tải mẫu tại đây)
  2. Sơ yếu lý lịch (tải mẫu tại đây)
  3. Phiếu xác nhận công tác
  4. Bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng)
  5. Bảng điểm chương trình đại học (sao y công chứng)
  6. Các loại giấy tờ dành cho các đối tượng ưu tiên (nếu có)
  7. Giấy khám sức khỏe (do cơ quan y tế Quận, Huyện cấp)
  8. Hộ khẩu (sao y công chứng)
  9. CMND (sao y công chứng)
  10. 4 hình 4x6

Thông báo

Sự kiện

Video