Giảng viên

Giảng viên

Chất lượng đào tạo MBA của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được khẳng định thông qua đội ngũ giảng viên tài năng và uy tín trong giảng dạy chuyên ngành. Mỗi cá nhân giảng viên cam kết sẽ đào tạo ra những thế hệ lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh tại các công ty Việt Nam và nước ngoài.

Với độ ngũ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ Việt Nam và nước ngoài - những người sẽ truyền cho bạn kinh nghiệm quí báu, những bài học thương trường và bản lĩnh cá nhân. Với tỉ lệ giảng viên trên học viên phù hợp, bạn dễ dàng kết nối thông tin và nhanh chóng phát huy năng lực từ sự truyền thụ của giảng viên.