Giờ học

Giờ học

Giờ học được áp dụng theo qui định học tín chí của Bộ Giáo dục & Đào tạo: 50 phút/1 tiết

BUỔI SÁNG

Giờ học bắt đầu từ : 7:15

Giờ học kết thúc từ : 11:40

BUỔI CHIỀU

Giờ học bắt đầu từ : 13:30

Giờ học kết thúc từ : 17:00

TIẾT
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
GHI CHÚ
1
7:15 - 8:05
13:30 – 14:20
 
2
8:05 - 8:55
14:20 – 15:10
 
3
9:10 – 10:00
15:20 – 16:10
 
4
10:00 – 10:50
16:10 – 17:00
 
5
10:50 – 11:40
 
 

- Thư viện trường hoạt động từ 7:00 đến 18:00 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.

- Sinh viên trường có thể vào trường để tự học, tìm tư liệu, làm bài, chơi thể thao,… những lúc không có thời khóa biểu ở các phòng tự học, Intel Cafe, các khu Relax, phòng thể thao… từ 7:00 đến 18:00 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.