Luật kinh tế

Tác dụng của mã số thuế?

Trước đây tôi làm việc cho một công ty và đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân. Gần đây tôi nghỉ công ty cũ và chuyển sang làm việc cho một công ty mới. Tôi muốn tiếp tục đóng thuế thu nhập cá nhân vào mã số thuế cũ có được không?

Mã số thuế có tác dụng gì? Vì tôi có đề nghị công ty mới tiếp tục đóng thuế theo mã số đó thì công ty không đồng ý.

Tác dụng của mã số thuế?

Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (Phần cuối)

Không có một hợp đồng chuẩn mực nào cho mọi mối quan hệ kinh doanh. Tùy thuộc vào từng giao dịch, chúng ta sẽ cần đến những điều khoản thích hợp. Tuy nhiên, có những điều khoản mẫu cần hiện hữu trong mọi bản hợp đồng nhằm giảm thiểu các rủi ro tranh chấp pháp lý cũng như những hiểu nhầm đáng tiếc đồng thời đảm bảo các quyền pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp. Chúng còn được gọi là lớp áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng, hay điều khoản "áo giáp". Dưới đây là phần cuối cùng của loạt bài viết này.

Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (Phần cuối)

Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (Phần 3)

Không có một hợp đồng chuẩn mực nào cho mọi mối quan hệ kinh doanh. Tùy thuộc vào từng giao dịch, chúng ta sẽ cần đến những điều khoản thích hợp. Tuy nhiên, có những điều khoản mẫu cần hiện hữu trong mọi bản hợp đồng nhằm giảm thiểu các rủi ro tranh chấp pháp lý cũng như những hiểu nhầm đáng tiếc đồng thời đảm bảo các quyền pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp. Chúng còn được gọi là lớp áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng, hay điều khoản "áo giáp".

Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (Phần 3)

Vận dụng phương pháp tài khoản để hiểu bút toán loại trừ khoản đầu tư vào công ty con… khi lập báo...

Đoạn 12a VAS25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con” quy định: “Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con ...

...và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con phải được loại trừ (quy định tại chuẩn mực kế toán "Hợp nhất kinh doanh", chuẩn mực này cũng quy định phương pháp kế toán khoản lợi thế thương mại phát sinh)”.

Vận dụng phương pháp tài khoản để hiểu bút toán loại trừ khoản đầu tư vào công ty con… khi lập báo...

Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (Phần 2)

Không có một dạng hợp đồng chuẩn mực nào cho mọi mối quan hệ kinh doanh. Tùy thuộc vào từng giao dịch, chúng ta sẽ cần đến những điều khoản thích hợp. Tuy nhiên, có những điều khoản mẫu cần hiện hữu trong mọi bản hợp đồng nhằm giảm thiểu các rủi ro tranh chấp pháp lý cũng như những hiểu nhầm đáng tiếc đồng thời đảm bảo các quyền pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp. Chúng còn được gọi là lớp áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng, hay điều khoản "áo giáp".

Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (Phần 2)

Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (Phần 1)

Không có một dạng hợp đồng chuẩn mực nào cho mọi mối quan hệ kinh doanh. Tùy thuộc vào từng giao dịch, chúng ta sẽ cần đến những điều khoản thích hợp. Tuy nhiên, có những điều khoản mẫu cần hiện hữu trong mọi bản hợp đồng nhằm giảm thiểu các rủi ro tranh chấp pháp lý cũng như những hiểu nhầm đáng tiếc đồng thời đảm bảo các quyền pháp lý cần thiết cho doanh nghiệp. Chúng còn được gọi là lớp áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng, hay điều khoản "áo giáp".

Áo giáp chống đạn cho mọi hợp đồng (Phần 1)

Rủi ro khách hàng chịu!

Ngân hàng nhà nước chỉ đạo kiểm tra, xử lý trang web vietforex.com và Ocean International Investment Corporation.

Rủi ro khách hàng chịu!

Những quyết định khó hiểu

Chưa đầy một tháng, thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc dồn dập tăng 2 lần, từ 60% lên 70% (hiệu lực thi hành ngày 2-4) rồi lên 83% (hiệu lực ngày 22-4). Phản ứng của thị trường ôtô những ngày qua cho thấy đây là một quyết định khó hiểu!

Những quyết định khó hiểu

Luật đối lập

Nếu bạn đang nhắm đến vị trí thứ hai, chiến lược của bạn được xác định bởi hãng dẫn đầu. Trong điểm mạnh có điểm yếu. Dẫu hãng dẫn đầu mạnh đến đâu, vẫn có cơ hội để một số tương lại lật ngược tình thế.

Luật đối lập
[1]234  

Kiểm định & Hợp tác