Lịch năm học

Lịch Năm Học 2016 - 2017

Khóa IX

Sinh hoạt đầu khóa: 08/09/2016
Học kỳ I: từ 03/10/2016 - 30/12/2016
Thi học kỳ I: từ 02/01/2017 - 13/01/2017
Học kỳ II: từ 06/02/2017 - 16/06/2017
Thi học kỳ II: từ 19/06/2017 - 30/06/2017
Nghỉ hè: từ 01/07/2017

Khóa V, VI, VII, VIII

Sinh hoạt đầu khóa: 08/09/2016
Học kỳ I: từ 12/09/2016 - 30/12/2016
Thi học kỳ I: từ 02/01/2017 - 13/01/2017
Học kỳ II: từ 06/02/2017 - 16/06/2017
Thi học kỳ II: từ 19/06/2017 - 30/06/2017
Nghỉ hè: từ 01/07/2017

Nghỉ lễ, tết

Quốc khánh: 02/09/2016
Tết Dương lịch: từ 01/01/2017 - 02/01/2017
Tết Âm lịch: từ 16/01/2017 - 04/02/2017
Giỗ tổ Hùng Vương: 06/04/2017
Ngày Chiến thắng: 30/04/2017
Quốc tế lao động: 01/05/2017

Trên đây là lịch năm học dự kiến, nếu có sự thay đổi nhà trường sẽ điều chỉnh theo thông báo chỉ đạo của Ngành.

Thành viên & Hợp tác