IACBE

Hiệp hội Quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành kinh doanh IACBE

Mừng sự kiện Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành Kinh doanh IACBE của Hoa Kỳ.

Ngày 05/11/2010 Giám đốc điều hành IACBE khu vực Âu - Á Paul Malette đã gửi thư thông báo và chúc mừng Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn (thành viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE)) được công nhận là thành viên chính thức của IACBE.

IACBE (www.iacbe.org) là từ viết tắt của International Assembly for Collegiate Business Education. IACBE có trụ sở tại Kansas – Hoa Kỳ, là một trong những tổ chức hàng đầu của thế giới về công nhận và nâng cao chất lượng trong việc đào tạo ngành kinh doanh bậc đại học và sau đại học, thông qua quá trình kiểm định đặc biệt các chương trình đào tạo ngành kinh doanh.

Với tư cách là thành viên chính thức của IACBE, SIU đã đạt mục tiêu được công nhận quốc tế. Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ IACBE, các hoạt động của trường sẽ được nâng cao hơn nữa thông qua sự giám sát, trợ giúp, tư vấn trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo.

SIU là trường đại học duy nhất của Việt Nam nói riêng và của lục địa Đông Nam Á nói chung là thành viên của IACBE.

Được công nhận bởi IACBE là một trong những thành công trên con đường hội nhập nền giáo dục thế giới của SIU nói riêng và Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) nói chung. Mọi thành viên của Tập đoàn sẽ nỗ lực hơn nữa để Tập đoàn ngày càng hội nhập sâu vào nền giáo dục tiên tiến của thế giới, xứng đáng với sự tin tưởng của các bậc Phụ huynh và sinh viên.

Thông tin của SIU trên website của IACBE: wwww.iacbe.org/results.asp

Thành viên & Hợp tác