Hướng dẫn tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh 2017

I. NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. KÝ HIỆU TRƯỜNG: TTQ

2. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO:

    •     Bậc đại học:

    1. Ngành Khoa học máy tính: gồm các chuyên ngành Khoa học máy tính và Kỹ thuật phần mềm

        o     Mã ký hiệu: 52480101

        o    Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả THPT quốc gia 2017: A00, A01, D00, D90

        o     Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả học bạ: A00, A01, D00, D07

    2. Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing và Quản trị nhà hàng - khách sạn:

        o     Mã ký hiệu: 52340101

        o     Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả THPT quốc gia 2017: A00, A01, C00, D00

        o     Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả học bạ: A00, A01, A07, D00

    3. Ngành Ngôn ngữ Anh:

        o     Mã ký hiệu: 52220201

        o    Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả THPT quốc gia 2017: D01, D72, D78, D15

        o    Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả học bạ: D01, D11, D12, D15

    •     Bậc cao đẳng:

    1. Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại và Marketing:

        o     Mã ký hiệu: 51340101

        o     Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả THPT quốc gia 2017: A00, A01, C00, D00

        o    Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả học bạ: A00, A01, A07, D00

    2. Ngành Tiếng Anh:

        o     Mã ký hiệu: 51220201

        o    Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả THPT quốc gia 2017: D01, D72, D78, D15

        o    Tổ hợp dùng để xét tuyển bằng kết quả học bạ: D01, D11, D12, D15

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:

Phương án tuyển sinh theo mô hình các trường đại học quốc tế trên thế giới và tại Việt Nam

1. Để theo học chương trình cử nhân của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT:

    •     Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào.

    •     Đạt 1 trong 2 tiêu chí xét tuyển sau đây:

* Đối với học sinh tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

a. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường đại học tổ chức và có kết quả thi không thấp hơn hơn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

b. Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả lớp 12:

    •     Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên.

    •     Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6,0 trở lên.

    •     Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

* Đối tượng khác:

Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài, thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường.

- ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH:

    •     Có chứng chỉ TOEFL 500 PBT (61 iBT) hoặc IELTS 5.5 (không quá 2 năm) hoặc đậu kỳ kiểm tra tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên).

    •     Đạt một trong hai tiêu chí xét tuyển sau đây:

* Đối tượng khác:

+ Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) theo quy định của Trường.

+ Xét tuyển thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng IB), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính): xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) và yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào theo quy định của Trường

2. Để theo học chương trình cao đẳng của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT:

    •     Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào.

    •     Tốt nghiệp THPT.

- ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH:

    •     Tốt nghiệp THPT.

    •    Có chứng chỉ TOEFL 450 PBT (45 iBT) hoặc IELTS 5.0 (không quá 2 năm) hoặc đậu kỳ kiểm tra tiếng Anh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên). Trường hợp thí sinh chưa đạt điểm tiếng Anh đầu vào nêu trên sẽ vừa học chương trình kiến thức giáo dục đại cương vừa học chương trình tiếng Anh học thuật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trong thời gian không quá 12 tháng.

         Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức.

* Đối tượng khác:

+ Xét tuyển thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) theo quy định của Trường.

+ Xét tuyển thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng IB), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính): xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) và yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào theo quy định của Trường

3. Đối với chương trình liên thông cao đẳng lên đại học:

- Tham dự kì thi liên thông do SIU tổ chức.

4. Chương trình tiếng Anh học thuật của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn:

Dành cho đối tượng có nguyện vọng theo học tiếng Anh để đủ điều kiện vào học bậc đại học, bậc cao đẳng (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh); sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hoặc nâng cao trình độ tiếng Anh để du học hoặc thăng tiến.

Cấp độ theo học của học viên dựa theo kết quả kiểm tra trình độ trước khi nhập học.

III. HƯỚNG DẪN DỰ TUYỂN:

Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

Thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh nêu trên (không giới hạn năm tốt nghiệp THPT) đạt điều kiện xét tuyển gửi đến SIU bản sao có công chứng học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh xét tuyển học bạ lớp 12); phiếu điểm kỳ thi THPT quốc gia (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả kỳ THPT quốc gia) và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của SIU bằng đường bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Tuyển sinh để được hướng dẫn đăng ký xét tuyển.

Thí sinh chương trình liên thông cao đẳng lên đại học nộp đơn dự tuyển và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của SIU để được hướng dẫn.

- Photo chứng chỉ tiếng Anh TOEFL hoặc IELTS (nếu có) (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh)

- Nộp lệ phí 525.000 đồng (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) hoặc 100.000 đồng (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) vào tài khoản của Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh An Phú -Tp.Hồ Chí Minh (Agribank), số 1606211302017W03, Ngân hàng Á Châu (ACB), số 31419269 hoặc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), số 007.100.4098128 gần nhất hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng Tài vụ của Trường.

Photo Phiếu chuyển tiền phí xét tuyển gửi kèm với các giấy tờ trên bằng đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trước thời hạn quy định.

Đơn dự tuyển có thể tải tại www.siu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của SIU.

    •     Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển:

1. Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

- Trường hợp đạt yêu cầu điều kiện tuyển sinh và có chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS theo quy định, nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đến thí sinh để làm thủ tục nhập học.

- Trường hợp đạt điều kiện tuyển sinh nhưng không có chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS theo quy định, nhà trường sẽ cấp giấy báo thi trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh hoặc gửi bằng đường bưu điện để thí sinh đến dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào do SIU tổ chức.

2. Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt:

Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đến thí sinh đã đạt yêu cầu tuyển sinh đến làm thủ tục nhập học.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ gửi thông báo trúng tuyển bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh đến thí sinh đạt tất cả yêu cầu tuyển sinh của trường để làm thủ tục nhập học. Sau khi trúng tuyển, sinh viên phải điền đầy đủ thông tin và nộp đầy đủ hồ sơ theo danh mục và nộp hồ sơ tuyển sinh bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, số 8C & 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2, Tp Hồ Chí Minh.

Trường sẽ không xét tuyển cho đến khi thí sinh hoàn tất đầy đủ hồ sơ. Thí sinh có thể liên hệ Phòng Tuyển sinh để có thông tin về tuyển sinh, đăng ký nhập học, visa, chương trình đào tạo, học phí… qua email tại địa chỉ admission@siu.edu.vn hoặc điện thoại số 84-8 54093929/ 54093930 hoặc số Fax 84-8 54093928.

IV. DANH MỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

    •     Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

              1. Đơn đăng ký dự tuyển.

              2. Bản sao có công chứng học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh xét tuyển học bạ lớp 12)

              3. Phiếu điểm kỳ thi THPT quốc gia (đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia)

              4. Phiếu điểm TOEFL hoặc IELTS (bản photo có công chứng) (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

             Lưu ý: Thí sinh phải điền vào ô đăng ký dự thi tiếng Anh đầu vào nếu chưa có chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS trong đơn dự tuyển.

              5. Bản photo biên lai nộp 525.000 đồng (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) hoặc 100.000 đồng (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) phí dự tuyển do ngân hàng phát hành hoặc biên lai đóng trực tiếp tại trường.

              6. 4 ảnh (5x5).

V. QUY TRÌNH NHẬP HỌC:

       1. Thí sinh trúng tuyển mang các giấy tờ cần thiết đến làm thủ tục nhập học trước thời hạn quy định được ghi trong giấy báo trúng tuyển hoặc theo nội dung của Danh mục đăng ký nhập học.

       2. Thí sinh muốn tham gia Chương trình tín dụng ưu đãi, vay học phí trả dần sau khi đi làm cần làm các thủ tục để được cho phép tham gia chương trình như quy định ở mục Quy trình xét vay tín dụng.

VI. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

1. ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

- Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 168,8 triệu - 481,2 triệu/suất cho thủ khoa, á khoa và tam khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi THPT quốc gia và đạt 8,5 trở lên trong mỗi năm học tại SIU.

- Học bổng tài năng 50% học phí 4 năm trị giá khoảng 84,4 triệu - 240,6 triệu/suất cho các học sinh đạt Excellent 3 năm cấp độ Upper, TOEFL Beginner & TOEFL Inter/Advanced chương trình quốc tế hoặc đạt học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11 & 12 chương trình Việt Nam tại Trường Quốc tế Á Châu và đạt 8,0 trở lên trong mỗi năm học tại SIU.

- Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 21,1 triệu - 60,15 triệu/suất cho học sinh xuất sắc trong hoạt động club.

- Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 21,1 triệu - 60,15 triệu/suất cho các học sinh đạt Excellent cấp độ TOEFL Inter/Advanced chương trình quốc tế hoặc học sinh giỏi năm lớp 12 chương trình Việt Nam.

- Học bổng 20% học phí năm 1 trị giá khoảng 8,44 triệu - 24,06 triệu/suất cho tất cả học sinh khác nhập học tại SIU.

2. ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC TRÊN CẢ NƯỚC

- 5 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 168,8 triệu - 481,2 triệu/suất dành cho thí sinh đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học trong nước hoặc quốc tế ở bất kỳ lĩnh vực nào, hoặc có điểm trung bình 3 năm THPT từ 9.0 trở lên và đạt 8.5 trở lên trong mỗi năm học tại SIU.

- 10 suất học bổng toàn phần năm 1 trị giá khoảng 42,2 triệu - 120,3 triệu/suất dành cho thí sinh có điểm trung bình 3 năm THPT từ 8.5 trở lên.

- 10 suất học bổng 50% năm 1 trị giá khoảng 21,1 triệu - 60,15 triệu/suất dành cho thí sinh có điểm trung bình 3 năm THPT từ 8.0 trở lên.

- 200 suất học bổng trị giá 30% học phí năm thứ 1 tại SIU cho tất cả học sinh THPT trên cả nước đăng ký trực tuyến chương trình “Tôi muốn trở thành sinh viên SIU năm 2017

- 100 suất học bổng tài trợ 5.000.000 triệu đồng/1 năm khi theo học tại SIU (liên tục trong 4 năm) cho học sinh hiếu học của các trường có nhiều học sinh trúng tuyển vào SIU và đăng ký chương trình học bổng hiếu học trực tuyến trên website của trường.

- Học bổng 20% học phí ĐH năm 1 cho các đối tượng sau:

• Có TOEFL 78 iBT hoặc IELTS 6,0 trở lên.

• Hoặc đạt điểm 8 trở lên mỗi môn thuộc khối xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia (không tính điểm ưu tiên).

• Hoặc đối tượng tuyển thẳng ĐH.

• Hoặc có thành tích xuất sắc trong nghệ thuật, thể thao, công tác xã hội, học thuật được công nhận cấp quốc gia.

- Học bổng 10% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ xét tuyển và đóng học phí đến ngày 15/09/2017 (tính theo con dấu bưu điện)..

- Học bổng 5% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ xét tuyển và đóng học phí đến ngày 31/10/2017 (tính theo con dấu bưu điện)..

3. ĐỐI VỚI SINH VIÊN SIU

- Học bổng 20% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho top 5 SV có hạnh kiểm và học tập xuất sắc với điểm trung bình chung năm học trước đạt từ 8,5 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

- Học bổng 15% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho top 10 SV có hạnh kiểm và học tập xuất sắc với điểm trung bình chung năm học trước đạt từ 8,0 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

- 1 suất học bổng 50% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho SV đặc biệt xuất sắc về hạnh kiểm và học tập với điểm trung bình chung năm học trước đạt từ 9,0 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

- 1 suất học bổng 100% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho SV đặc biệt xuất sắc về hạnh kiểm và học tập với điểm trung bình chung năm học trước đạt từ 9,5 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

- SV theo học ĐH hoặc CĐ của trường được cấp học bổng 15% học phí cho các lớp chương trình TOEIC & TOEFL năm học 2016-2017.

Thông tin cụ thể về học bổng xem chi tiết Tại đây

VII. QUY TRÌNH XÉT VAY TÍN DỤNG:

- Thí sinh đăng ký tham gia Chương trình tín dụng ưu đãi cùng với đăng ký tuyển sinh

- Thí sinh chỉ được phỏng vấn và xem xét cho tham gia chương trình nếu đạt điều kiện do Hội đồng tuyển sinh quy định cho các đối tượng vay tín dụng trong kỳ tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Đại diện Trường và ngân hàng sẽ làm việc với gia đình và địa phương trước khi chính thức đồng ý cho thí sinh tham gia chương trình.

VIII. Bảng qui đổi điểm chứng chỉ tiếng anh:

STT Mức điểm chứng chỉ tiếng Anh Điểm quy đổi để xét tuyển sinh
TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS
1 450 - 474 45 - 52 4.0 6,0
2 475 - 499 53 - 60 4.5 7,0
3 500 - 524 61 - 68 5.0 8,0
4 525 - 549 69 - 76 5.5 9,0
5 ≥ 550 ≥ 77 ≥ 6.0 10,0

    •     Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
8C & 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 54093930 - 54093929
Fax: (84-28) 54093928
Website: www.siu.edu.vn
Email: admission@siu.edu.vn

Thành viên & Hợp tác