Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) được công nhận là thành viên của International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) - IACBE, Hoa Kỳ từ tháng 11/2010 và The Association to Advance Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học) - AACSB, Hoa Kỳ từ năm 2011.

Ngoài ra, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU có quan hệ hợp tác với các trường đại học danh tiếng của thế giới như Suffolk University - Boston - Hoa Kỳ, Truman State University - Missouri - Hoa Kỳ, Ritsumeikan University và Asia Pacific University - Nhật Bản, Buckinghamshire New University - Anh Quốc.

Thành viên

Hợp tác

Kiểm định & Hợp tác