Hội thảo

Hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh tế Quốc tế”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 9, 10 ngành Ngôn ngữ Anh về chương trình hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh tế Quốc tế” do đại diện các tổ chức Worldlink Education, IIG Việt Nam, Trung tâm trọng tài thương mại TP. HCM, Công ty TNHH Dịch vụ AKT, Công ty Luật EP Legal, GV Lawyers và Trường Quốc tế Á Châu phụ trách.

Hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh tế Quốc tế”

Hội thảo khoa học năm học 2019-2020 “TEACHING BEYOND THE LIMITS”

Khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên và giáo viên trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, phát triển chuyên môn. Tạo không khí thi đua sôi nổi giữa giảng viên và giáo viên, tạo động lực tích cực cho giảng viên trong nhiệm vụ không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn và cập nhật phương pháp giảng dạy mới

Hội thảo khoa học năm học 2019-2020 “TEACHING BEYOND THE LIMITS”

Hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về chương trình hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp lĩnh vực Công nghệ thông tin” do đại diện các công ty TMA Solutions, Sao Bắc Đẩu miền Nam, FPT IS phụ trách.

Hội thảo “Tư vấn và định hướng nghề nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin”

Lớp học doanh nghiệp chủ đề “Thương mại điện tử”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Kinh doanh và Luật về các lớp học doanh nghiệp chủ đề “Thương mại điện tử” do Ông Dương Công Đông – Giám đốc công ty TNHH Thương mại và Đào tạo Dương Gia Phát phụ trách.

Lớp học doanh nghiệp chủ đề “Thương mại điện tử”

Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu & Thực tiễn tại Việt Nam"

Hội thảo nghiên cứu khoa học 2019-2020 giảng viên, sinh viên cùng đối tác hợp tác

Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu & Thực tiễn tại Việt Nam"

Chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” dành cho học viên cao học...

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh khóa 1 về chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” do Phó Giáo sư Liem Viet Ngo phụ trách.

Chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” dành cho học viên cao học...

Chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” dành cho sinh viên ngành...

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Marketing khóa 9, 11, 12 về chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” do Phó Giáo sư Liem Viet Ngo phụ trách.

Chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” dành cho sinh viên ngành...

Hội thảo “Sở hữu trí tuệ” do Giáo sư Nguyễn Ngọc Xuân Thảo

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường tham dự hội thảo “Sở hữu trí tuệ” do Giáo sư Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (Xuan-Thao Nguyen) - Giáo sư luật mang học hàm Gerlad L. Bepko, Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Trường Luật Robert H. McKinney, Đại học Indiana (Hoa Kỳ)

Hội thảo “Sở hữu trí tuệ” do Giáo sư Nguyễn Ngọc Xuân Thảo

Tập huấn “Quyền sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường tham dự hội thảo “Quyền sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học” do Diễn giả Võ Hưng Sơn – Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM phụ trách.

Tập huấn “Quyền sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học”
[1]23456  

Kiểm định & Hợp tác