Giới thiệu

Thư viện Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Thư viện Alexandria

Thư viện Alexandria của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Trường, được xem là giảng đường thứ hai của sinh viên, là nơi cung cấp nguồn tài liệu, thông tin tri thức cho sinh viên cũng như cán bộ giảng viên, nhân viên, giữ một vị trí quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường.

Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ

Mục tiêu

Với mục tiêu sẽ là nơi khơi nguồn và thỏa mãn nhu cầu về thông tin, tri thức cho sinh viên cũng như cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường, thư viện Alexandria chú trọng đảm bảo sự hoạt động hiệu quả theo chiến lược phát triển chung do nhà trường đề ra; cung cấp môi trường thông tin đa dạng, phong phú; không ngừng đầu tư đổi mới và phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị theo hướng hiện đại để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chức năng

Thư viện Alexandria có chức năng cung cấp thông tin tri thức về tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, thương mại, xã hội… phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, sinh viên, cán bộ nhân viên nhà trường; đồng thời tổ chức quản lý, bổ sung, thu thập và bảo quản tài liệu sách báo, tạp chí, băng đĩa, luận án, luận văn tốt nghiệp, các ấn phẩm và tạp chí của trường.

Nhiệm vụ

Thư viện Alexandria có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương và kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin về tất cả các lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu tại trường; đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên thông tin đó.

Tổ chức cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên của trường khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin thư viện Tổ chức kiểm kê, thu thập tài liệu, ấn phẩm theo định kỳ.

Vốn tài liệu

Thư viện truyền thống

Vốn tài liệu của thư viện Alexandria hiện có: 7.140 cuốn, trong đó sách tiếng Anh là 3.042 cuốn, sách tiếng Việt 4.098 cuốn, bao gồm: sách giáo trình, sách tham khảo, chuyên đề tốt nghiệp, công trình nghiên cứu khoa học, từ điển, truyện, tạp chí,… Nguồn tài liệu này được sắp xếp một cách khoa học, gọn gàng, đặt tên và phân theo từng khu vực cụ thể trên các kệ sách, giá sách, bao gồm: Textbooks, Economics & Business, Computer Science, Dictionary, Fiction, Culture – Tourism, Magazines.

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử hoạt động hiệu quả với hệ thống máy tính hiện đại, trang thiết bị đồng bộ và đường truyền Internet tốc độ cao. Nguồn tài liệu số đa dạng đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên nhà trường, bao gồm: văn bản điện tử, tài liệu âm thanh, hình ảnh, phim,…

Thư viện điện tử được chọn lọc kỹ càng về mặt nội dung và cập nhật, bổ sung hàng ngày nhằm giúp sinh viên, giảng viên tìm hiểu và nắm bắt thông tin kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu học tập cũng như nghiên cứu và giảng dạy. Công cụ tra cứu dữ liệu trang thư viện điện tử được thiết kế hiện đại, tiện lợi, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu điện tử và những trang thông tin trong và ngoài nước có nội dung cập nhật và phù hợp với các ngành học trong trường.

Với không gian rộng rãi, thoải mái, yên tĩnh cùng với cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại, Thư viện Alexandria không những là môi trường học tập lý tưởng mà còn là trung tâm văn hóa của nhà trường, đã và đang không ngừng đầu tư, đổi mới và phát triển, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy cũng như học tập, tham khảo của đông đảo cán bộ giảng viên và sinh viên SIU.

Thành viên & Hợp tác