Giảng dạy và học tập

Giảng dạy và học tập

Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cung cấp môi trường giảng dạy quốc tế. Các lớp học được phân bổ nhỏ, thích hợp để tạo điều kiện tương tác tối đa giữa giảng viên và sinh viên thông qua các giờ lên lớp với giảng viên, hội thảo, thuyết trình, câu lạc bộ chuyên ngành, học theo nhóm tại thư viện sách, thư viện điện tử hoặc tại phòng tự học với laptop hoặc máy tính hiện đại của trường với công nghệ không dây. Ngoài ra sinh viên phải đăng ký các lớp Anh ngữ học thuật nếu điểm tiếng Anh chưa đạt theo yêu cầu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là môi trường giao tiếp Anh ngữ sống động, là nơi tạo điều kiện lý tưởng cho sinh viên phát triển khả năng tư duy độc lập và tự do sáng tạo.Tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên luôn được tạo điều kiện để giao lưu với các nhà lãnh đạo (chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc điều hành, các chuyên gia … ) của các công ty và tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và nước ngoài, giải quyết các vấn đề thực tiễn ngay khi còn đang học tại trường. Điều này giúp các sinh viên có được kinh nghiệm thực tế cũng như tạo dựng các mối quan hệ để thành công.

Thành viên & Hợp tác