Điều Kiện tốt nghiệp

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp áp dụng khóa tuyển sinh 2019-2020

* (Áp dụng khóa tuyển sinh 2019-2020)

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.

- Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

- Có chứng chỉ tin học MOS (Word, PowerPoint, Excel) do Microsoft - Hoa Kỳ cấp.

- Sinh viên chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Việt có chứng chỉ TOEIC 550 của ETS - Hoa Kỳ (đối với các ngành Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế), 500 của ETS - Hoa Kỳ (đối với các ngành khác);

- Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 79 iBT hoặc IELTS 6.5 đối với sinh viên chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Có chứng chỉ tham gia câu lạc bộ do SIU cấp.

- Đạt yêu cầu khóa huấn luyện bơi lội của SIU.

- Hoàn tất các nghĩa vụ về học phí, phí… đối với Trường.

Kiểm định & Hợp tác