Công nghệ thông tin

Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

 

Chương trình tuyển dụng "Giám Sát Mại Vụ Tài Năng 2014" của Tập đoàn Unilever

Ngày 06/11/2013Chương trình tuyển dụng "Giám Sát Mại Vụ Tài Năng 2014" của Unilever được thiết kế dành riêng cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp có hoài bão và mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng chiến lược và phát triển quan hệ lâu dài với khách hàng.

Xem chi tiết

Quay trở lại trang trước

Kiểm định & Hợp tác