CUỘC THI ÂM NHẠC ROAR 2016

CUỘC THI ÂM NHẠC ROAR

ROAR là một cuộc thi âm nhạc online do sinh viên câu lạc bộ Nghệ thuật tổ chức. Cuộc thi hướng đến những bạn sinh viên yêu thích ca hát nhưng chưa có điều kiện hoặc không đủ tự tin biểu diễn trên sân khấu.

CUỘC THI ÂM NHẠC ROAR

Kiểm định & Hợp tác