Phòng thí nghiệm


Phòng thí nghiệm Lý - Hóa

Phòng thí nghiệm Lý - Hóa

Các sinh viên hay cá nhân cần làm việc trong phòng thí nghiệm phải có kế hoạch trước và phải có sự đồng ý của người phụ trách phòng thí nghiệm. Phải mặc áo khoác thí nghiệm (Blouse) khi làm việc trong phòng thí nghiệm; sử dụng bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, v.v) khi làm việc với chất độc, chất dễ cháy, chất dễ nổ, axít, kiềm đặc
Phòng thí nghiệm máy tính

Phòng thí nghiệm máy tính

Cán bộ, giảng viên, sinh viên khi vào phòng thí nghiệm - thực hành đều phải đeo thẻ cá nhân do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp. Điều. Cán bộ, giảng viên, sinh viên đến phòng thí nghiệm - thực hành đúng giờ quy định, trang phục nghiêm túc, giữ gìn vệ sinh, trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ.