Lịch năm học

Lịch năm học

Khóa X

Sinh hoạt đầu khóa: 08/09/2017
Học kỳ I: từ 08/109/2017 - 15/01/2018
Thi học kỳ I: từ 02/01/2018 - 15/01/2018
Học kỳ II: từ 16/01/2018 - 30/06/2018
Thi học kỳ II: từ 22/05/2018 - 31/05/2018
Nghỉ hè: từ 01/07/2018

Khóa VII, VIII, IX

Học kỳ I: từ 06/09/2017 - 15/01/2018
Thi học kỳ I: từ 02/01/2018 - 15/01/2018
Học kỳ II: từ 16/01/2018 - 15/06/2018
Thi học kỳ II: từ 30/05/2018 - 15/06/2018
Nghỉ hè: từ 18/06/2018

Nghỉ lễ, tết

Quốc khánh: 02/09/2017 - 04/09/2017
Tết Dương lịch: từ 01/01/2018
Tết Âm lịch: từ 12/02/2018 - 23/02/2018
Giỗ tổ Hùng Vương: 25/04/2018
Ngày Chiến thắng: 30/04/2018
Quốc tế lao động: 01/05/2018

Trên đây là lịch năm học dự kiến, nếu có sự thay đổi nhà trường sẽ điều chỉnh theo thông báo chỉ đạo của Ngành.