Danh sách


ARORA SHILPA Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 11/03/1986
Chuyên môn: Khoa học
Quốc tịch: Ấn Độ
PRITY DEEP JOHARI
PRITY DEEP JOHARI Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 30/11/1973
Chuyên môn: Công nghệ
Quốc tịch: Ấn Độ
BARTLEY THOMAS MICHAEL
BARTLEY THOMAS MICHAEL Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 07/11/1943
Chuyên môn: Kỹ thuật
Quốc tịch: Mỹ
TRƯƠNG MẠNH TIẾN Học hàm - học vị: Phó Giáo sư
Năm sinh: 01/05/1950
Chuyên môn: Kinh tế
Quốc tịch: Việt Nam
ĐÀO DUY NAM Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 16/03/1981
Chuyên môn: Công nghệ thông tin
Quốc tịch: Việt Nam
NGÔ KHÁNH HIẾU Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 18/04/1978
Chuyên môn: KHMT
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN CHÍ HIỆP Học hàm - học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 26/04/1985
Chuyên môn: Công nghệ thông tin
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN MAI ANH PHƯƠNG
NGUYỄN MAI ANH PHƯƠNG Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 09/09/1988
Chuyên môn: Toán
Quốc tịch: Việt Nam
NGUYỄN BÁ THẢO Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 8/10/1985
Chuyên môn: Toán ứng dụng
Quốc tịch: Việt Nam
[1]234