Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

Lịch thi đại học khoa Công nghệ thông tin Khóa 9 (2016 - 2020)

Lịch thi Xem
Lịch thi Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2018-2019
Lịch thi Học kỳ II - năm 2018-2019
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2018-2019
Lịch thi Học kỳ I - năm 2018-2019
Lịch thi Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2017-2018
Lịch thi Học kỳ II - năm 2017-2018
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2017-2018
Lịch thi Học kỳ I - năm 2017-2018
Lịch thi Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2016-2017
Lịch thi Học kỳ II - năm 2016-2017
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2016-2017
Lịch thi Học kỳ I - năm 2016-2017

Kiểm định & Hợp tác