Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

Lịch thi đại học khoa Công nghệ thông tin Khóa 12 (2019 - 2023)

Lịch thi Xem
Lịch thi Học kỳ II - Tin học kỹ năng - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ I - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ I - Tin học kỹ năng - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ I - năm 2019-2020

Kiểm định & Hợp tác