Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt

Lịch thi đại học khoa Công nghệ thông tin Khóa 11 (2018 - 2022)

Lịch thi Xem
Lịch thi Học kỳ II - Tin học kỹ năng - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ II - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ I - Tin học kỹ năng - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ I - năm 2019-2020
Lịch thi Học kỳ II - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2018-2019
Lịch thi Học kỳ II - năm 2018-2019
Lịch thi Học kỳ I - Tin học kỹ năng - năm 2018-2019
Lịch thi Học kỳ I - Tiếng Anh kỹ năng - năm 2018-2019
Lịch thi Học kỳ I - năm 2018-2019

Kiểm định & Hợp tác