Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được công nhận quốc tếVăn bằng tốt nghiệp:

  • Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có thể lựa chọn:
  • Học 4 năm tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn để lấy bằng cử nhân khoa học do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp.
  • Học 3 năm tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn để lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp.
Công nhận quốc tế
  • Sinh viên học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được công nhận học liên thông 2 năm cuối nếu có nhu cầu chuyển đến Trường Đại học Suffolk - Boston - Hoa Kỳ.
  • Sinh viên tốt nghiệp các chương trình của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được công nhận học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada...
  •  Được kỳ vọng là thế hệ lãnh đạo đẳng cấp quốc tế các công ty Việt Nam và nước ngoài trong tương lai.  
 Để biết các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng, xin xem tại www.siu.edu.vn

Thành viên & Hợp tác