Chính sách học bổng 2019

Chính sách học bổng 2019

 

* ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

Đăng ký xét học bổng năm 2019

- Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 182 triệu - 518,4 triệu/suất cho thủ khoa, á khoa và tam khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi THPT quốc gia và đạt 8,5 trở lên trong mỗi năm học tại SIU.

- Học bổng tài năng 50% học phí 4 năm trị giá khoảng 91 triệu - 259,2 triệu/suất cho các học sinh đạt Excellent 3 năm cấp độ Upper, TOEFL Beginner & TOEFL Inter/Advanced chương trình quốc tế hoặc đạt học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11 & 12 chương trình Việt Nam tại Trường Quốc tế Á Châu và đạt 8,0 trở lên trong mỗi năm học tại SIU.

- Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 22,8 triệu - 64,8 triệu/suất cho học sinh xuất sắc trong hoạt động club.

- Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 22,8 triệu - 64,8 triệu/suất cho các học sinh đạt Excellent cấp độ TOEFL Inter/Advanced chương trình quốc tế hoặc học sinh giỏi năm lớp 12 chương trình Việt Nam.

- Học bổng 20% học phí năm 1 trị giá khoảng 9,1 triệu - 25,9 triệu/suất cho tất cả học sinh khác nhập học tại SIU.

 

 

* ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC TRÊN CẢ NƯỚC

Đăng ký xét học bổng năm 2019

- 44 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần gồm: học phí khoảng 182 - 209,2 triệu/suất và sinh hoạt phí (trị giá 80.000.000 đồng) 4 năm đại học dành cho học sinh xuất sắc của 22 trường THPT khu vực TPHCM (xem chi tiết danh sách tại đây) và 22 tỉnh thành (xem chi tiết danh sách tại đây) theo danh sách SIU công bố trên www.siu.edu.vn.

- 10 suất học bổng toàn phần năm 1 trị giá khoảng 45,5 - 52,3 triệu/suất dành cho thí sinh có điểm trung bình 3 năm THPT từ 8.5 trở lên.

- 10 suất học bổng 50% năm 1 trị giá khoảng 22,8 - 64,8 triệu/suất dành cho thí sinh có điểm trung bình 3 năm THPT từ 8.0 trở lên.

- 100 suất học bổng trị giá 30% học phí năm 1 trị giá khoảng 13,7 - 38,9 triệu/suất tại SIU cho tất cả học sinh THPT trên cả nước đăng ký trực tuyến chương trình “Tôi muốn trở thành sinh viên SIU năm 2018”.

Tham gia chương trình "Tôi muốn trở thành sinh viên SIU"

- Học bổng 10% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ xét tuyển và đóng học phí đến ngày 15/9/2018 (tính theo con dấu bưu điện).

- Học bổng 5% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ xét tuyển và đóng học phí đến ngày 31/10/2018 (tính theo con dấu bưu điện).

 

* ĐỐI VỚI SINH VIÊN SIU

- Học bổng 20% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho top 5 SV có hạnh kiểm và học tập xuất sắc với điểm trung bình chung năm học trước đạt từ 8,5 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

- Học bổng 15% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho top 10 SV có hạnh kiểm và học tập xuất sắc với điểm trung bình chung năm học trước đạt từ 8,0 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

- 1 suất học bổng 50% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho SV đặc biệt xuất sắc về hạnh kiểm và học tập với điểm trung bình chung năm học trước đạt từ 9,0 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

- 1 suất học bổng 100% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho SV đặc biệt xuất sắc về hạnh kiểm và học tập với điểm trung bình chung năm học trước đạt từ 9,5 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.

- SV theo học ĐH hoặc CĐ của trường được cấp học bổng 15% học phí cho các lớp chương trình TOEIC & TOEFL năm học 2017-2018.

 

Thành viên & Hợp tác