ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH MBA

1. Hình thức tuyển sinh:

Thí sinh ghi 1 cho hình thức thi tuyển (môn Tiếng Anh) nếu thí sinh chưa có chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định được ghi trong hướng dẫn tuyển sinh tại www.siu.edu.vn/vi-VN/mba/huong-dan-tuyen-sinh/854, ghi 0 cho hình thức xét tuyển (môn Tiếng Anh) nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định được ghi trong hướng dẫn tuyển sinh tại www.siu.edu.vn/vi-VN/mba/huong-dan-tuyen-sinh/854.

2. Tên trường đăng ký tuyển sinh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN Mã ngành: D340101

3. Ngành dự tuyển: QUẢN TRỊ KINH DOANH

4. Hệ dự tuyển: SAU ĐẠI HỌC

5. Họ, chữ lót và tên của thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) Giới Nữ ghi 1, Nam ghi 0  

6. Ngày, tháng và năm sinh : Ngày Tháng Năm

7. Quốc tịch: (ghi bằng chữ)

8. Địa chỉ: (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

9. Trường tốt nghiệp đại học: (ghi rõ tên trường và địa chỉ cơ sở chính)

10. Ngành tốt nghiệp:
Năm tốt nghiệp

11. Giấy chứng minh nhân dân: Số CMND
   Nơi cấp Ngày Tháng Năm

12. Khi cần báo tin cho ai theo địa chỉ nào?
Tên người liên hệ Địa chỉ

Email Điện thoại (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn và Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ghi chú: Sau ngày dự thi (xét tuyển) mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận.