PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2021

Lưu ý: Thí sinh cần gửi kèm các giấy tờ sau khi xét tuyển:

1. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi;

2. Bản photo Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp.