ĐƠN DỰ TUYỂN CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM 2021
(Dùng cho xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM)