Chương trình liên thông cao đẳng lên đại học chính quy

* Là nội dung bắt buộc nhập

1.Số phiếu: (Mục này dành cho hội đồng tuyển sinh)

*

2.Tên trường đăng ký tuyển sinh: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Mã trường
*

3.Ngành dự tuyển: (ghi bằng chữ)

Mã ngành
*

4.Họ, chữ lót và tên của thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Giới Nữ ghi 1, Nam ghi 0
*

5.Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

Ngày Tháng Năm
*

6.Dân tộc: (ghi bằng chữ)

*

7.Hộ khẩu thường trú:

*

8.Nơi tốt nghiệp bậc cao đẳng:

Mã tỉnh Mã trường
(ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))
*

9.Khu vực: (thuộc khu vực nào thì chọn vào ký hiệu của khu vực đó)

kv1
kv2-nt
kv2
kv3
*

10.Thuộc đối tượng ưu tiên: (thuộc đối tượng ưu tiên nào thì chọn vào ký hiệu của đối tượng đó )

01
02
03
04
05
06
07
Không thuộc diện ưu tiên
* *

11.Trường cao đẳng đã học và tốt nghiệp:

Loại hình đào tạo

Xếp loại tốt nghiệp

Ngành học

Năm tốt nghiệp

*

12.Giấy chứng minh nhân dân:

Số CMND

Nơi cấp

Ngày cấp Tháng Năm
*

13.Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào?

Tên người liên hệ

Email

Địa chỉ

Điện thoại (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Ghi chú: Sau ngày dự thi (xét tuyển) mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận.

Gửi kèm 1 ảnh của thí sinh dự tuyển có kích thước 5x5.